Уроки на украинском языке

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Тарас Шевченко народився в 1814 році в селі Моринці Звенигородського повіту на київщині, в родині кріпака. до 24 років Шевченко залишався кріпаком поміщика енгельгардта. вже в ранньому віці проявився видатний талант художника. Поміщик енгельгардт, бажаючи мати власного кріпосного живописця, віддав Шевченка учитися до маляра в петербург. тут юнак познайомився з відомим художником к. Брюлловим, поетом в. Жуковським та іншими видатними діячами російської культури, що викупили його з кріпосної неволі й допомогли вступити до петербурзької академії мистецтв. тут, у петербурзі, тарас Шевченко й опублікував знаменитий збірник    Т. Шевченко віршів, що отримав назву «кобзар» (1841), у якому з разючою поетичною силою заявив про свою палку любов до нещасливої та пригнобленої Батьківщини.

За кілька років, повернувшись в Україну, Шевченко зблизився з членами таємної політичної організації — кирило-Мефодіївського братерства. У березні 1847 року всі члени товариства були заарештовані. найжорстокіше покарання поніс Шевченко: його віддали в солдати й вислали в орську фортецю, заборонивши писати й малювати. тільки через десять років Шевченко одержав волю, і йому було дозволено повернутися до петербурга. солдатська муштра й повне безправ’я не зломили дух поета. його творчість стала прапором усіх, кому була дорога Україна.

роки заслання підірвали здоров’я поета, і 26 лютого 1861 року він помер у віці 46 років. його останки були перевезені в Україну і поховані на Чернечій горі біля канева.

Кирило-Мефодіївське братерство   створене   в   січні 1846 року. Засновниками цього товариства були викладач історії Київсь кого університету   М.   Костомаров, чиновник П. Гу лак і вчитель В. Бєлозерсь-кий. Воно ставило своєю  задачею  об’єднання всіх слов’янських земель у  союз республік  (федерацію) з центром у Києві і знищення кріпосного права.

На кінець XIX сторіччя припав зліт творчого генія видатного представника української культури Івана Франка (1856—1916). Блискучий прозаїк, поет, літературознавець, перекладач і суспільний діяч народився в 1856 році в селі Нагуєви-чах Дрогобицького повіту, в родині сільського коваля. Франко одержав чудову освіту і став доктором славістики Віденського університету, вільно володів польською і німецькою мовами. Усе своє

 

життя Іван Франко присвятив служінню Україні, віддавши усі свої сили, весь свій талант боротьбі за національне і соціальне звільнення українського народу.

«Великий   Каменяр»   —   так назвали   його   нащадки   — прожив бурхливе життя, керуючись одним девізом, сформульованим ним самим усього в трьох рядках: Пісня і праця — великі дві сили, їм я бажаю до скону служити. Перша світова війна стала для України справжньою трагедією. оскільки українські землі на момент початку війни перебували в складі воюючих держав, мобілізовані ними українці змушені були воювати один проти одного за інтереси чужих імперій. Українці, громадяни Австрійської держави, підтримували Австро-Угорщину, більш лояльно налаштовану стосовно українства.

Дорогою ціною незабаром після лютневої революції 1917 року був сформований керівний орган української демократії — центральна рада. Її переговори з тимчасовим урядом про надання Україні національно-територіальної автономії не увінчалися успіхом.

падіння тимчасового уряду в жовтні 1917 року і перехід влади до більшовиків стали причиною конфлікту між новими  господарями. У  результаті  перевороту  29  квітня   1918 року владу центральної ради було з легкістю скинуто. У країні встановилася військова диктатура —   так скоропадський розумів гетьманське правління.

разом з тим скоропадський устиг чимало зробити для стабілізації обстановки в країні, для відродження культури й освіти. За 230 днів існування гетьманства в   Україні  з’явилися  ознаки  підйому  економіки,  відкрилися академія наук і два університети. робилися спроби відродження козацтва як стану. Укладений між воюючими державами в 1918 році в Бресті мир був першою міжнародною угодою України з державами центрального блоку — німеччиною, австро-Угорщиною, туреччиною і Болгарією. Брестський мир був вигідний виснаженій і напівзруйнованій Україні — вона нарешті змогла вийти з війни й одержати військову допомогу з боку держав блоку в обмін на постачання продовольства. однак лідери центральної ради так і не зуміли виконати взяті ними зобов’язання. тому німеччина підтримала державний переворот, що відбувся в Україні, на чолі якого став колишній генерал російської армії павло скоропадський.

У листопаді 1918 року почалося повстання директорії проти режиму скоропадського. ним керували володимир винниченко і симон петлюра. після нетривалих бойових дій владу гетьмана було скинуто. але переможній директорії незабаром довелося зіштовхнутися з відкритою агресією з боку Червоної і Білої росії, а найголовніше — з небаченим розгулом анархії в країні. армія директорії Унр була змушена боротися не тільки з численними зовнішніми ворогами України, але також і з анархістськими загонами отаманів Григор’єва і Махна. Успіхи Червоної армії призвели до того, що Україна була цілком підкорена більшовицькій Москві. Матеріальні та людські ресурси країни нещадно експлуатувалися в ім’я фантастичної ідеї «світової революції». Політика прод-розверстки — конфіскації в українських селян останніх залишків хліба для постачання армії та чиновництва північних столиць — призвела до того, що в 1921 році в Україні почався найжорстокіший голод.

Нестор Махно був надзвичайно популярним на півдні України. Він був творцем Революційної Повстанської армії України (махновців), що нараховувала до 15 тисяч бійців. База махновського руху розташовувалася в містечку Гуляй-Поле (Херсонська губернія). Махно надав істотну допомогу Червоній армії в розгромі білогвардійських військ під командуванням Вранге ля — кримська група махновців форсувала Сиваш.

Утім, колишні союзники незабаром оголосили Махно ворогом режиму. 28 серпня 1921 року, переслідуваний частинами Червоної армії, важко поранений Нестор Махно переправився через Дністер на румунську територію. Нестор Махно помер у Парижі в 1934 році.

14 Ноя »

Скута, але не скорена

Автор: Основной язык сайта | В категории: Стислі перекази з географії
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Після смерті гетьмана Мазепи його спадкоємцем козаки обрали генерального писаря війська Запорізького Пилипа Орлика. Це була широко освічена людина, досить молода, що походила зі знатного чеського роду і так само, як гетьман Мазепа, поет. Пилип орлик став автором першої української конституції   —  документа, що носив назву «Пакти і Конституція прав і вільностей Запорізького війська» (1710). Ця конституція була становою — вона захищала винятково права і вільності козацтва, але в ній, як у дзеркалі, відбилися демократичні уявлення українського народу. Конституцію Пилипа орлика так і не було введено в дію.

Наприкінці XVIII століття українські землі були розділені між двома імперіями — Російською та Австрійською. У 1783 році Катерина II запровадила кріпосне право на Україні, остаточно позбавивши українців традиційних свобод. Селяни виявилися в повній залежності від поміщиків. їх примушували до виконання важких і принизливих робіт, жорстоко карали, саджали у в’язниці, віддавали в солдати. Поміщики торгували селянами як рабами, обмінювали їх на мисливських собак, програвали в карти. Життя на селі стало нестерпно важким. Але Україна ще не забула інших часів, коли в народу знаходилася гідна відповідь на всяку несправедливість і кривду. д.ії влади часто призводили до великих народних повстань, найбільшим і найкривавішим з яких стало повстання 1768 року на правобережній Україні, що увійшло в історію під назвою «коліївщина». очолили це повстання Максим Залізняк і сотник надвірної охорони іван Гонта.

«коліївщина» відрізнялася надзвичайною жорстокістю повсталих стосовно гнобителів, однак, як і більшість народних збурювань, закінчилася поразкою.

російські війська віроломно напали на табір гайдамаків і обеззброїли їх. іван Гонта був підданий польською владою жорстокій страті, а його соратники втекли.

але польща недовго святкувала перемогу над заколотними гайдамаками. незабаром її саму в три прийоми (1772, 1793, 1795) розділили й поглинули більш сильні сусіди. правобережна Україна увійшла до складу російської імперії. тоді ж припинило своє існування кримське ханство. південна Україна разом із кримом перейшла до росії. У такий спосіб велика частина українських земель, за винятком Західної України, Закарпаття та Буковини, виявилася в складі російської імперії.

Починаючи з XVI і аж до другої половини XIX століття    опришківщи- на була однією з головних форм боротьби селянства Західної України за волю і землю. Загони месників-опришків, що переховувалися в Карпатських горах, робили регулярні вилазки з полонин, нападаючи на шляхту і спалюючи її садиби. Найвідомішим серед проводирів опришків був легендарний олекса Довбуш, чий загін діяв у 1738—1745 роках. За голову Довбуша було обіцяно нагороду — повну шапку золотих монет. Ватаги повстанців-гайдамак, що походять від біглих кріпаків-селян, карних злочинців і колишніх козаків-запорож-ців, діяли на Правобережній Україні протягом майже усього XVIII століття. Гайдамаки користувалися співчуттям і підтримкою українських селян і духівництва.

У ході війни росії з наполеонівською Францією в 1812 році створювалися цілі полки з українських селян-добровольців. олександр I дав слово не повертати їх у кріпосну неволю. однак після перемоги над ворогом добровольців безсовісно обдурили, а слово государя виявилося брехливим. З ініціативи царського улюбленця графа аракчеєва в росії й Україні для колишніх героїв битв із наполеонівськими загарбниками стали створюватися особливі військові поселення. колишні добровольці перетворювалися на військово-кріпаків, від яких вимагали не тільки працювати в полі, але й тягти солдатську лямку. За найменшу провину призначалися жорстокі тілесні покарання — жорстоке пороття різками або «зелена вулиця» — коли винних проганяли крізь стрій солдатів, кожний з яких був озброєний свіжозрізаною зеленою палицею. почасти такі покарання закінчувалися смертю засудженого.

Граф Аракчеєв — навіть одружуватися військові поселенці могли тільки з дозволу військової влади, а їхні діти з семирічного віку ставали «кантоністами» (учнями спеціальних військових шкіл). вони були зобов’язані носити військову форму, жити й працювати за військовими статутами. У 1819 році спалахнуло Чугуївське повстання військовопоселенців, придушенням якого керував особисто аракчеєв.

Відповіддю на посилення поміщицького гніту стали дії селян Правобережної України під керівництвом кріпака Усти-ма Кармалюка (1789—1835). Народився цей запеклий бунтар у селі Головчинці Літинського повіту Подільської губернії. У віці двадцяти трьох років Карма-люк, що зіштовхнувся з жорстокою несправедливістю знатних панів, очолив збройний загін, який протягом майже чверті століття наводив жах на шляхту Правобережжя.

Кармалюка не раз засуджували до суворих покарань. У цілому за все життя він одержав за рішенням суду більше чотирьох з половиною тисяч ударів ціпками й батогами. Не раз його засуджували до каторжних робіт, але щоразу бунтівникові вдавалося втекти, і він знову починав мститися гнобителям.

У 1835 році в глуху осінню ніч під час облави Кармалюка підступно застрелив із засідки польський шляхтич.

Кінець XVIII і XIX століття для України стали епохою відродження багатих духовних традицій народу. У цей період не тільки завершилося формування української літературної мови і почалося поглиблене вивчення історичної і культурної спадщини українського народу, його звичаїв і традицій, але й була створена нова література, зародилася самобутня філософія, яка втілила в собі тисячолітній досвід багатьох поколінь українських мислителів. У результаті українці почали усвідомлювати себе як єдине ціле, як повноправний народ, що має власну територію, мову культуру, мистецтво і науку. Дедалі більше почала поширюватися ідея створення власної української державності, яка правителями Російської імперії розглядалася як один із найсерйозніших політичних злочинів. Знаком духовного відродження, що охоплювало дедалі ширші народні маси в Україні, була також поява в шістдесятих роках громад — організацій різночинної інтелігенції. Важко краще охарактеризувати напрямок діяльності цих громад, ніж це було зроблено в першому офіційному документі, присвяченому громадам,— полі-Молоді вихованці львівської духовної семінарії Маркіян Шашкевич, яків Головаць-кий, Іван Вагілевич, об’єднавшись у творчий союз, що ввійшов в історію як «Руська Трійця», видали літературний альманах «Русалка Дністрова» (1837), що цейському рапорті. «У Росії існує особливе товариство малорусів,— писав канівський справник Котляров,— просочених духом якогось патріотизму, товариство це має повсюдно своїх послідовників, і університети, Київський і Харківський, служать провідниками ідей про можливості відновлення Малоросії».

став ідейним маніфестом українського національного відродження на західноукраїнських землях. У ньому з особливою силою пролунав заклик до духовного єднання всіх українських земель.

14 Ноя »

Хліб і сталь гарячих степів

Автор: Основной язык сайта | В категории: Стислі перекази з географії
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 3,00 out of 5)
Загрузка...

Насамперед — у збереженні духовної єдності українських земель. При цьому регіони повинні мати повну економічну й адміністративну самостійність. Інакше й не можна — адже захід і схід, північ і пів день нашої країни відрізняються не ли ше природно-кліматичними умовами, але й історичними традиціями, етнічним і релігійним складом населення. Це різноманіття — багатство нашої країни, яке необхідно за всяку ціну зберегти.

Верховна рада України, кабінет міністрів, міністерства і відомства. Але Київ — не лише центр керування нашою державою, це й гігантський сучасний мегаполіс з населенням у два з половиною мільйона чоловік, а також індустріальний гігант, найбільший культурний, науковий та освітній центр. У місті ведеться масштабне житлове будівництво, яке оновлює його обличчя.

Полтава під іменем Лтава вперше згадується в Іпатіївському літописі під датою 1174 рік. Це стародавнє місто, яке не раз ставало свідком грізних історичних подій, лежить на берегах однієї з найчистіших річок України — Ворскли. Полтавський козацький полк входив до складу війська Богдана Хмельницького, тут у 1709 році відбулася знаменна для долі України Полтавська битва. Сучасна Полтава — великий центр промисловості, освіти та сільськогосподарського виробництва Центру України.

Музей історії Корсунь-Шевченківсь-кої битви (Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл.)

Ще в 1362 році Вінниця була відома як могутня фортеця, що належала до Литовсько-Російського князівства. Нині це одне з найкрасивіших міст України, що потопає в зелені садів і парків.

Північ України — Чернігівська, Сумська та Житомирська області — географічно належить до лісової зони. Частину цієї території займає Українське Полісся, площа якого складає до 19 % території нашої країни. Цей північний край у минулому і справді був увесь покритий непрохідними лісами та болотами.

П’ятницька церква

Спасо-Преображенський собор

Чернігів заснований у VIII столітті. На весь світ відомі чернігівські храми й, зокрема, П’ятницька церква і Спасо-Пре-ображенський собор. У місцевому історичному музеї зберігається багата колекція козацької зброї і рукописна копія знаменитої острозької Біблії. Коростень — одне з най-древніших міст України, розташованих на Поліссі. Тут знаходилася столиця древ-лянських князів.

Засновані в середині XVII століття Суми були центром Сумського слобідського полку. Місто багаторазово піддавалося набігам кримських татар і прославилося своєю стійкістю і мужністю жителів. У XIX—XX століттях Суми стали великим торговельним і промисловим центром Півночі України. У місті працюють машинобудівні, хімічні підприємства, добре розвинуто виробництво будівельних матеріалів, харчова і легка промисловість.

Житомир відомий із другої половини ІХ століття. Місто розташоване на притоці Дніпра — річці Тетерів. Житомир був заснований у IX столітті, у 1320 році його було захоплено литовцями, а в 1569 році — поляками. Рідне місто письменника В. Г. Короленка і головного конструктора космічних ракет С. П. Корольова.

Пам’ятник С. Корольову в Житомирі

Південний берег Криму знаменитий своїми палацами і парками, створеними в XVIII— XIX століттях. Серед них такі архітектурні шедеври як Алуп-кінський та Воронцовський палаци, Лівадійський палацово-парковий комплекс, Масандрівський, Фороський, Сімеїзький та Гурзуфський парки, що входять до складу Великої ялти.

Приморські міста Одеса, Миколаїв, Херсон — вражаюче сполучення південного міста-курорту і могутнього транспортного вузла — великого морського порту України.

Західна Україна (до неї входять Рівненська, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області) історично поділяється на Галичину та Волинь, а етнографічно — на Гуцульщину, Лемківщину і Бойківщину. На думку деяких авторитетних істориків, саме тут, у географічному центрі Європи, на схилах Карпатських гір знаходилася прабатьківщина усіх слов’ян. Західні українці дуже працьовиті, їхні родини відрізняються найвищими показниками народжуваності в Україні і найнижчим рівнем розлучень. Слід зазначити також, що в західних областях найнижчий рівень злочинності. Західні українці добре відомі своїм щирим патріотизмом і традиційною релігійністю.

Пам’ятник А. Міцкевичу. Львів

На північ від Карпатських хребтів, над рікою Полтвою, притоком Західного Бугу, лежить одне з найкрасивіших міст Європи — стародавній Львів. Він був заснований у середині ХІІІ століття Галицько-Волинським князем Данилою Романовичем і названий на честь його сина Лева. Щасливо уникнувши руйнувань у часи світових воєн, Львів — справжній музей європейської архітектури.

Кам’янець-Подільсь-кий розташований усього в 25 кілометрах від місця, де сходяться кордони трьох держав — України, Молдови та Румунії. Місто побудоване в ХІ столітті на скелястому острові зі стрімкими берегами, що лежить на рівнині в закруті ріки Смотрич. Протягом століть Кам’янець-Поділь-ський з усім іншим світом з’єднував єдиний міст, охоронюваний дев’яти-баштовим кам’яним замком, спорудженим у XVI столітті.

 Найзахідніша частина України — Закарпаття — географічно поділяється на низинну та гірську області. Звідси й традиційний поділ жителів Закарпаття на «верховинців» та «долинян».

Цей регіон у наші дні очікує велике майбутнє — тут швидко розвивається туристична індустрія, сільське господарство, зберігаються традиційні ремесла та промисли.

У центрі міста. Чернівці

Буковина (Чернівецька область) розташована на крайньому південному заході України. органічне сполучення європейських і споконвічних українських традицій роблять Буковину справді унікальним регіоном нашої країни.

Місто Луцьк згадується в стародавніх літописах ще в 1085 році. Унікальна визначна пам’ятка Луцька — його історико-архітектур-ний заповідник. У місті розвинуто автомобілебудування, виробляється електроапаратура, розвивається освіта і культура.

Панорама Луцька

Південна, або степова Україна займає особливе місце в історії країни. Ця причорноморська область утворилася з колишніх земель війська Запорізького, володінь кримських татар і османської імперії. Починаючи з другої половини XIX століття український Південь починає перетворюватися на густонасе-лений край з розвинутою промисловістю і сільським господарством, з великим числом крупних міст. Цьому сприяло відкриття багатих запасів корисних копалин — вугілля та залізної руди.

У наші дні Донецький кам’яновугільний басейн (Донбас) і Криворіжжя стали символом індустріальної могутності України.

Донецьк — наймолодший обласний центр України (місто виникло в 1870 році). Разом із прилягаючими до нього майже впритул Харцизьком, Макіївкою та іншими містами регіону Донецьк утворює гігантський промисловий район і найбільшу зону міських поселень. Дніпропетровськ виник у 1783 році на місці запорізького поселення Мостина. У наші дні це найбільший промисловий центр і порт на Дніпрі. Тут роблять не тільки важкі преси й електровози, але і кращі в Східній Європі космічні ракети-носії.

Набережна. Дніпропетровськ

У часи свого заснування (у 1780 році) Запоріжжя звалося фортецею олексан-дрівською і боронило південні рубежі Російської імперії. однак весь цей край пов’язаний з історією українського козацтва — поблизу міста на острові Хортиця знаходилася Запорізька Січ. Нині Запоріжжя — найбільший металургійний та енергетичний центр України, а Дніпровська гідроелектростанція — одна з найпотужніших у Європі.

Вид з острова Хортиця на Запоріжжя

Луганськ заснований у 1795 році на злитті рік Лугань і Вільхова. Це важливий промисловий центр. У місті й області широко розвинутий вуглевидобуток, металургійна, хімічна та деревообробна промисловість.

Кіровоград заснований у 1754 році на річці Інгул як фортеця св. Єлизавети. Сьогодні місто широко відоме в Україні своїм машинобудуванням, продукцією харчової та легкої промисловості.

13 Ноя »

Характер — це доля

Автор: Основной язык сайта | В категории: Стислі перекази з географії
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (3голосов, средний: 3,33 out of 5)
Загрузка...

Відомий український філософ Дм. Чижевський вважав, що головними від мітними рисами українців є індивідуалізм та емоційність. Козацькі по хо ди і далекі чумацькі мандрівки, важка праця хліборобів на степових просторах сприяли самозаглибленню і розвиткові мрійливості («замріяності»). Безкрайні рівнини, заворожуюча тиша і посвист степового вітру створювали в українців філософський, глибоко релігійний настрій.

Помірний клімат, відсутність скелястих гір і непрохідних лісових нетрів — усе це формувало в українців характер помірний, обережний, скептичний («це діло треба добре розжувати») і недовірливий стосовно авторитетів, котрі вважають, що володіють абсолютною істиною. Традиційне українське суспільство здавна мало порівняно високий рівень самоорганізації. Причому українці схильні до створення насамперед малих співтовариств на принципах добровільного об’єднання — братерства, громади, чумацькі валки, кооперація тощо.

 Українці більш стримані та мовчазні, більше заглиблені в себе. Вони не схильні поспішно брататися з першим зустрічним, довго пам’ятають образи — у цьому вони схожі на народи Кавказу — і не заспокоюються, поки не помстяться за образу. У той же час, українцям властива релігійна і національна терпимість.

як і більшість європейських народів, українці за своєю природою — затяті індивідуалісти. У них помітно виражені типові для європейців любов до порядку, потяг до чистоти, охайності, акуратності в побуті. Українські жінки не тільки щотижня мили та прибирали свої хати, але й раз на два тижні заново білили їх — як усередині, так і ззовні.

Разом з тим, українці відрізняються гостинністю, життєрадісністю, артистизмом. Свідченням тому — їхнє іскрометне почуття гумору. На картинах мандрівного українського філософа Григорія Сковороди навіть Христос сміється — це просто немислимо в інших, більш стриманих національних і релігійних традиціях.

Сім’я — основа будь-якого суспільства і держави. створення кожної молодої української родини починалося зі шлюбу (від слов’янського «слюб» — з’єднання по любові). скріплювався шлюб весільним обрядом. Характерним для української родини було шанування старших у роді. діти до батьків зверталися шанобливо -тільки на «ви».

Хутір — найпоширеніша форма традиційного селянського господарства в Україні — являв собою незалежне господарство, що складалося здебільшого з одного-двох дворів.

в українських родинах дорослі діти прагнули якнайшвидше відокремитися від батьків і одержати економічну самостійність, хазяйнувати з власної волі та розуміння, тому часто будували свої будинки у віддаленні від села. З хутірської форми господарювання виросли і знаменитий український індивідуалізм, і розвинуте почуття власності українців. в українській народній свідомості власність завжди залишалася священною і недоторканною. на відміну від російської громади — «миру», де земля знаходилася в загальному володінні і постійно заново поділялася між «мирянами»,— українська «громада» ніколи не зазіхала на особисту власність кожного хазяїна.

Чумаки — мандрівні торгівці — щороку відправлялися в небезпечний шлях до кордонів України. вони доставляли в центральні області ті товари, яких тут гостро не вистачало,- кримську сіль, в’ялену рибу, деревину. для забезпечення власної безпеки чумаки об’єднувалися в каравани — «валки». «Чумацтво» було способом життя, виник навіть своєрідний унікальний чумацький фольклор. Чумацькі походи тривали аж до другої половини ХіХ століття. У першій половині дев’яностих років ХХ століття -у період загострення економічних труднощів — українці повернулися до чумацького досвіду предків. подібно до чумаків, дрібні торгівці — «човники» — відправлялися до туреччини, польщі, китаю за дефіцитними товарами.

В. Орловський. «Відпочинок у степу»

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Біля джерел української літературної мови стояли два генії української культури — Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш. В усьому світі відомі імена видатних українських письменників і поетів — Миколи Гоголя, Івана Франка, Лесі Українки та інших. Леся Українка — українських земель є віртуозний чоловічий танець гуцулів, що має назву «аркан». коло танцюючих чоловіків і парубків може подвоюватися за рахунок надбудовування «другого поверху». в цьому випадку «друге коло» стоїть на плечах у першого. Українські народні танці у виконанні знаменитого ансамблю імені Гр. вірьовки набули заслуженої популярності та всесвітньої слави.

Для гопака характерні віртуозні стрибки, які наочно демонструють молодецтво, силу та козацьке завзяття.

Мова, музика, танець — Українська мова — одна із найбільш розвинутих слов’янських мов — насичена образами, мелодійна і надзвичайно гнучка. Світосприйняття українців відзначається особливою поетичністю. Відомий філолог Ю. Шевельов відзначав, що українська літературна мова була «заснована з допомогою поезії та заради поезії, як прояв поетичного духу» нашого народу. Наявність такої досконалої мови і багатющої усної народної творчості зіграла вирішальну роль у становленні і збереженні національного світогляду українців. Питання про те, коли саме виникла українська мова, надзвичайно складне і заплутане. З упевненістю можна сказати тільки те, що українська літературна мова остаточно сформувалася в період літературного романтизму (на початку ХІХ століття). Протягом тривалого часу саме мова служила українцям свого роду «пробним каменем» для виявлення друзів і ворогів на своїй землі й у далеких краях.

Мовою танцю — Багато українських народних танців — пряме відображення селянського або козацького способів життя. добре відомо, що запорізькі козаки не могли   обійтися   без   танців, головним  з  яких  був  запальний гопак. «візитною карткою»      танцювальних   традицій. Український хоровод мав магічне значення. Наші пращури хороводними танцями проводжали зиму, закликали добрий урожай, з хороводів починалася пора весіль. Україна здавна славиться в усьому світі як край пісень. Ще на початку ХІХ століття видатний польський поет Адам Міцкевич у лекціях, прочитаних у Парижі, говорив: «Українські простори є столицею ліричної поезії. Звідси пісні невідомих поетів поширюються часто по всій слов’янській землі». яскравим прикладом такого «хіта» далекого минулого може служити пісня «їхав козак за Дунай», авторство якої приписують харківському козаку Семену Климовському. Вона здійснила справжній фурор у Європі, особливо в Німеччині. Українська пісня була і залишається вираженням глибин народної душі, найпотаємніших сподівань і прагнень українців.

До музичних вершин — на основі народної творчості справжнього розквіту досягло в XVIII—XIX сторіччях українське музичне мистецтво. Україна здавна славилася своєю високою музичною культурою. по містах і селах у козацькі часи й пізніше мандрувало безліч лірників, бандуристів, кобзарів. видатні європейські композитори почасти використовували у своїх творах мелодії українських пісень. в   Україні   народилися   й   одержали   музичну   освіту багато видатних композиторів — М. с. Березовсь-кий (1745—1777), д. с. Бортнянський (1751—1825), а. ведель (1767—1808). на благодатному ´рунті вікових музичних традицій виросла блискуча плеяда

таких видатних українських композиторів ХХ століття, як М. лисенко, л. ревуцький, Б. лятошинський, с. людкевич, Г. вірьовка, Г. і п. Майборо-ди, ю. Мейтус, М. колесса.

Засновник української класичної музики = на початку ХХ століття М. в. лисенко (1842—1912), український композитор, піаніст, диригент і громадський діяч, став засновником національної композиторської школи. крізь усе своє життя проніс він любов до пісень і музики свого народу. він залишив нащадкам чудові опери: «ніч перед різдвом», «енеїда», «тарас Бульба», «наталка полтавка», симфонії та кантати, сотні обробок народних пісень. Майже все життя він працював над монументальним циклом «Музика до «кобзаря» т. Г. Шевченка». до цього циклу входить майже 90 музичних творів.

Широко відомий у світі романс українського поета та байкаря Євгена Гребінки «Очі чорні» було створено в 1843 році. Іноді його помилково вважають циганським романсом, хоча насправді автор оспівав очі української красуні Мар’яни, сестри його товариша по Ніжинській гімназії. Співак і композитор М. Гулак-Артемовський, друг Т. Г. Шевченка і учень М. І. Глінки, написав комічну оперу «Запорожець за Дунаєм». Сюжетом опери стало повернення на батьківщину козаків Задунайської Січі. Вперше «Запорожець за Дунаєм» було поставлено в Петербурзі в 1863 році. Партію Карася з величезним успіхом виконав сам автор.

Коломийки — найпопулярніший пісенний жанр у жителів Українських Карпат. Звідси вони поширилися по всій Україні і навіть за її межі. Секрет популярності коломийок — у простоті їхньої побудови, можливості легко імпровізувати, гумористичному змісті. Вважається, що коломийки помітно вплинули на народні російські частівки.

Україна — країна з напрочуд цікавою, величною і водночас трагічною історією. Не все нам відомо, чимало таємниць і загадок минулого ще чекають свого часу.

Джерела походження нашого народу губляться в туманній глибині доісторичних століть. Ким були наші предки? як вони жили в далекому минулому? Що являв собою таємничий, прекрасний і жорстокий світ Стародавньої України?

На ці запитання шукають відповіді українські історики, етнографи й археологи. Завдяки їхнім зусиллям у ХХ столітті було зроблено чимало видатних археологічних відкриттів, змінився наш погляд на багато які історичні події та роль у них відомих історичних діячів.

Древня людина прийшла на територію України в першій половині раннього палеоліту — про це свідчать знайдені в Криму й у нижній течії Дністра пам’ятники матеріальної культури того часу. З настанням же пізнього палеоліту — 50—10 тисяч років до н. е. люди освоїли майже всю територію України.

Чимало величних пам’яток свідчать про присутність на стародавніх землях України первісних людей. Десятки тисяч років тому вони знаходили тут зручні місця для стоянок, дичину та поживні рослини. Поступово люди почали й самі вирощувати найбільш корисні для них культури.

Ще за епохи неоліту племена, які мешкали на території сучасної України, почали займатися землеробством. У різні часи тут жили кочівники-кіммерійці, скіфи і греки, сармати, готи, гуни. Незліченна кількість древніх культур і народів залишили свої сліди на українській землі. Тому історики України прагнуть досліджувати минуле всіх держав і суспільств, що існували північніше Чорного моря з часів палеоліту й до наших днів.

13 Ноя »

Краса по-українському

Автор: Основной язык сайта | В категории: Енциклопедія шкільних занять
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

У XVII столітті чоловіки-українці почали стригтися «під макітру». Щоб стрижка виходила рівною і красивою, на голову тому, кого стригли, справді надягали макітру і навколо неї обстригали волосся. На Київщині й у гуцулів була також широко поширена стрижка «під ворота» («скобкою»). Знаменитий козацький «оселедець» веде свій родовід від зачісок древніх тюркських воїнів, які голили голови, залишаючи недоторканим одне пишне пасмо на тімені. Довге волосся, іноді заплетене в одну-дві коси, карпатські бойки носили аж до ХХ століття. Українські дівчата ходили з розпущеним волоссям або заплітали його в одну-дві коси. Заміжні жінки покривали волосся, ховаючи його під головним убором.

У давнину практично всі повнолітні українські чоловіки голили бороди, але натомість носили вуса. Пишні вуса були не тільки предметом законної гордості їхнього власника, але і свого роду знаком національної приналежності справжнього українця. А, крім того, така прикраса забезпечувала власникові пишних та гарних вусів успіх у дівчат. як співається в українській народній коломийці: «Що то мені за кавалер, що вусом не коле?..»

Характерна риса українських дівочих головних уборів полягала в тому, що верхня частина голови (маківка) завжди залишалася відкритою. тому дівочі головні убори найчастіше мали форму вінка.

Личаки і постоли найпоширеніше взуття українських селян — личаки і постоли. виготовлялися вони з лика лози, липи і в’яза. це взуття складалося з плетеної підошви і петель з боків ступні. на нозі личаки трималися за допомогою конопельної або личаної мотузки, протягненої крізь петлі. Чоботи на території України були відомі зі скіфських часів. виготовлялися вони із сап’яну — м’якої шкіри особливої вичинки. У київській русі носили гостроносі чоботи із загнутими догори передами. У широке вживання чоботи ввійшли набагато пізніше -у кінці XVIII століття, та й то переважно серед заможного населення.

«П’явочки», «бовти» і «теліпони» — так у давнину називалися різні види жіночих прикрас.

Українські жінки в минулому любили прикрашати себе стрічками та вінками, що їх вони плели з живих або штучних квітів, іноді в них уплітали павині, гусячі або качині пера.

Серги, підвіски, каблучки, намиста були найбільш розповсюдженими видами ювелірних прикрас, часто в них уставляли напівдорогоцінні камені і корали, що користувалися особливою любов’ю українок. Форми серг були надзвичайно різноманітні: «п’явочки» (з одного кільця), «качечки», «метелики», «ягідки» (з червоним камінчиком), «маківки» та інші. Дуже популярні були підвіски до сережок — ті самі загадкові бовти і теліпони, що одержали свою назву через те, що вони «бовтаються» і «теліпаються», коли жінка рухається. Нашийною прикрасою зазвичай служило намисто з дрібних бусин — з коралів, гранатів, смальти (кольорового скла), зрідка з янтарю. Іноді намисто нараховувало до двадцяти п’яти ниток — їх називали «разки». Також носили на шиї золоті монети — дукачі або личмани.

 «Українська дівчина» непокрита голова в заміжньої жінки вважалася верхом непристойності. тому із самого моменту заміжжя жінки носили хустку або очіпок — капелюшок із вовняної або шовкової тканини і навіть (у знатних і багатих родинах) із парчі. найдавнішим і найбільш розповсюдженим чоловічим головним убором була шапка, а також її численні різновиди — шоломок, йолом, яломок, мегерка. У жарку погоду голову покривали солом’яним капелюхом або брилем.

Напевно, вам доводилося бачити українські писанки — яскраво розфарбовані великодні яйця. орнаменти, якими вони покриті, ніколи не повторюють один одного і в той же час складаються з подібних деталей. Писанки протягом століть прикрашали житла українців, і не тільки тому, що самі по собі вони красиві. Цей простий на перший погляд декоративний виріб сповнений глибокого значення, і з’явилася писанка задовго до того, як слов’яни прийняли християнство і почали святкувати Великдень. Писанки були важливою частиною обрядової культури українського народу.

 Яйце в багатьох народів світу служить символом родючості і достатку. Але є в нього й інше значення — воно є свого роду моделлю Всесвіту, світової сфери з усім різноманітним життям, що його наповнює. яйце часто зображували на стародавніх малюнках і вишивках.

Орнамент писанок майже цілком збігається з орнаментами вишивок на рушниках, килимах, з розписом глечиків та іншої української кераміки. основні елементи, з яких складається розпис,— «піка», «клинки», «хрест», «листки», «безконечники», «п’явки», «качині шийки», «баранячі роги» та інші — були добре відомі й часто вживалися ще в трипільській культурі. кожний з елементів несе інформацію і має точне значення, але далеко не завжди ми можемо його «прочитати». Сучасні дослідники вважають, що писанка — це зображення Всесвіту по вертикалі, від підземних глибин до найвищих небес. Тому поверхня розпису яйця умовно поділяється на три частини. Це ж явище можна знайти у вишивці рушників і в орнаментах народних килимів. Нижня частина яйця (тупий кінчик), де знаходиться центр його ваги,— це підземний світ з його грізними стихіями. Середня частина символізує земну поверхню. Верхня, гостра частина — небеса. Так знову і знову під жіночими руками в кожній писанці виникає модель світу.

 У Канаді, у провінції Альберта, споруджений єдиний у світі пам’ятник українській писанці Писанки були предметами культу і поклоніння. Українці використовували моделі Світового яй ця, Всесвіту в мініатюрі як обереги від лиха і хвороб. Недарма всі, хто за старих часів займалися писанкарством, вважалися знахарями і чаклунами. Рослинний орнамент писанок почасти символізує цілющу силу лікарських рослин, немовби передає її розписаному яйцю.

12 Ноя »

Футбол — це життя

Автор: Основной язык сайта | В категории: Енциклопедія шкільних занять
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 5,00 out of 5)
Загрузка...

Одним із найяскравіших представників українського спорту є київська футбольна команда «динамо», один із найстаріших футбольних клубів, заснований іще в 1927 році. першими гравцями «динамо» (київ) були молоді чекісти й працівники міліції, згодом його ряди поповнилися гравцями інших футбольних команд. За роки своєї історії клуб пройшов складний і славний шлях. починаючи з 60-х років минулого століття він був багаторазовим чемпіоном срср, а згодом і незалежної України. навесні 1975 року київське «динамо» стало володарем кубка володарів кубків і виграло суперкубок УЄФа. кращим футболістом клубу протягом багатьох років був олег Блохін, нині головний тренер збірної команди України. він отримав міжнародне визнання на чемпіонатах різних рівнів і увійшов до історії футболу як неперевершений бомбардир. нині «динамо» (київ) — одна з провідних клубних команд, її гравці складають переважну більшість збірної команди, яка гідно захищає честь України на міжнародному рівні.

В. В. Лобановський — спершу гравець, а згодом головний тренер київського «Динамо» — зробив великий внесок у розвиток не лише українського, а й сві тового футболу.

Звучить чарівний тенор

Україна завжди славилася своїми оперними голосами. всьому світу відомі імена таких чудових оперних співаків, як соломія крушельницька, анатолій со лов’яненко, дмитро Гнатюк та багато інших. Гідним продовжувачем цих співочих традицій є народний артист України, лауреат міжнародних конкурсів, актор національної опери володимир Гришко. репертуар співака вражає широтою й багатогранністю, він бере участь у численних міжнародних проектах, співпрацює з багатьма провідними оперними театрами та диригентами світу.

12 Ноя »

Назад, у Європу!

Автор: Основной язык сайта | В категории: Енциклопедія шкільних занять
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Після довгих десятиліть ізоляції за «залізною завісою» Україна нарешті одержала можливість розвиватися самостійно, у відкритій і вільній взаємодії з усім сучасним світом. Міжнародний авторитет країни помітно зріс. Незалежна Україна стала повноправним учасником міжнародних відносин. Нині наша країна — член-засновник організації об’єднаних Націй і її підрозділів ЮНеСКо та МАГАТе. Вона бере найактивнішу участь у роботі багатьох інших міжнародних організацій. У 1994 році Україна підписала Угоду про нерозповсю-дження ядерної зброї. Нині вона є без’ядерною державою, а її збройні сили призначені винятково для захисту кордонів і територіальної цілісності країни. Закриття в 2000 році Чорнобильської АЕС продемонструвало всьому світові, що наша країна готова враховувати інтереси інших країн.

У 1995 році наша країна стала повноправним членом Ради Європи, будучи також членом організації з безпеки та співробітництва в Європі (оБСЄ). У 1997 році було укладено угоду про особливе партнерство з військово-політичним союзом європейських народів — НАТо і прийнято програму «Партнерство заради миру».

Бурхливі події осені-зими 2004— 2005 років в Україні, що дістали назву «помаранчевої революції», призвели до революційних змін у свідомості мільйонів українських громадян, підвищення їхньої політичної активності. З 1 січня 2006 року набрала сили конституційна реформа, у результаті якої наша країна перейшла від президентсько-парламентської форми правління до парламентсько-президентської.

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Суперечка за булаву — смерть Богдана Хмельницького в липні 1657 року поставила молоду українську державу в складне становище. перед смертю гетьман призначив своїм спадкоємцем молодшого сина юрія. опікуном же при неповнолітньому сині Хмельницького козацька старшина призначила генерального писаря Запорізького війська івана виговського.

після смерті батька шістнадцятирічний юрій усього місяць володів гетьманською булавою, він не мав авторитету, і зрештою іван виговсь-кий був призначений виконуючим обов’язки гетьмана. але просте козацтво йому не особливо довіряло — у їхніх очах він був «ляхом», тому що прагнув до миру з недружньою їм польщею.

Укладена з ініціативи івана ви-говського в 1659 році Гадяцька унія була блискучим зразком дипломатії і могла згодом привести до створення міцного союзу трьох народів — польського, литовського та українського. однак козаки і селянство сприйняли цей крок гетьмана як зрадництво. Занадто свіжою ще була в пам’яті народу пролита кров,  занадто  ненависним польське ярмо. полтавський і Миргородський полки, а також Запорізька січ повстали проти ви-говського.

спочатку успіх у цій братовбивчій війні був на боці гетьмана. до того ж, у липні 1659 року виговський здобув блискучу перемогу під конотопом над московськими військами, і об’єднана українсько-татарська армія вже готувалася рушити на Москву.

Руїна — Так називався майже чверть-столітній період (з 1663 по 1687 рік) найглибшої кризи молодої козацької держави, створеної титанічними зусиллями Богдана Хмельницького.

У шістдесятих роках XVII століття Україна поділялася на Правобережну і Лівобережну, причому кожна з частин мала свого гетьмана. Правобережна Україна знаходилася під владою Польщі, а Лівобережна — під покровительством Москви. Таке становище було дуже несприятливим. У 1663 році під ніжином було створено групу «Чорна рада» для виборів гетьмана, на якому був обраний іван Брюховецький (?—1668). обрання Брюховецького розділило Україну по дніпру на дві частини. правобережна залишалася з гетьманом тетерею під польським пануванням, а лівобережна, очолювана Брюховецьким, перейшла під управління росії. не бажаючи визнавати московську владу, тетеря умовив польського короля яна II казимира рушити походом на лівобережжя і скорити його. однак у результаті народних повстань на обох берегах дніпра польське військо було розгромлено.

У 1665 році козацтво обрало гетьманом Петра Дорошенка, онука гетьмана Михайла Дорошенка, що пройшов військовий і дипломатичний вишкіл у Богдана Хмельницького, а пізніше боровся під прапорами гетьмана Виговського. Щоб звільнити Правобережну Україну від польського панування, Петро Дорошенко пішов на союз із Туреччиною і за допомогою турецької армії вигнав поляків. Потім він поширив свою владу й на Лівобережну Україну.

У 1672 році Польща була змушена визнати самостійність України, яка перебувала під покровительством турецького султана. Здавалося б, звільнення й об’єднання України — кінцевої мети гетьма на — досягнуто. однак занадто дорогу ці ну довелося заплатити за цю перемогу — Правобережна Україна була перетворена в пустелю чужоземними військами. А незабаром союзники гетьмана — турки — почали переслідування християн, і Дорошенко втратив підтримку козацтва й населення. Запорожці виступили проти свого гетьмана. У 1676 році Петро Дорошенко був змушений здатися московським воєводам. Цар відправив його в почесне заслання у В’ятку.

Свої дні колишній гетьман закінчив удалині від улюбленої батьківщини.

Меценат науки і мистецтва, Мазепа перетворив Києво-Могилянський колегіум в академію. У 1700 році він заснував Чернігівський колегіум, фінансував будівництво церков у Києві, Чернігові, Переяславі. Він був поетом і автором відомих пісень.

Про Мазепу писали такі видатні діячі європейської культури, як Даніель Дефо, Франсуа Воль-тер, Джордж Байрон, Віктор Гюго. олександр Пушкін у знаменитій поемі «Полтава» цілком точно передав мотиви, що спонукали Івана Мазепу виступити проти Петра:

«Без милої свободи й слави Схиляли довго ми глави Під покровительством Варшави Під самовладництвом Москви. Та незалежною державою Украйні бути вже пора, І прапор вільності кривавої Я піднімаю на Петра».

Знамениті живописці орас Верні, Луї Буланже, Шасеріан створювали картини на сюжети з життя прославленого українського гетьмана, а Ференц Ліст присвятив йому піднесену симфонію, що так і називалася — «Мазепа».

 Іван Степанович Мазепа (1639—1709) став гетьманом України в 1687 році. Він був неординарною, різнобічно обдарованою особистістю. освіту і виховання Мазепа одержав при дворі польського короля яна III Казимира (1659—1663), знав кілька європейських мов. У 1669 році вступив на службу до правобережного гетьмана П. Дорошенка, у 1674 році перейшов на службу до лівобережного гетьмана І. Самой-ловича. З 1682 року осавул Війська Запорізького. Мазепа був обраний гетьманом Лівобережної України після арешту царівною Софією Івана Самойло-вича. У тому ж році він уклав з Росією «Коломацькі статті», що обмежували козацьку автономію, але гарантували «права і вільності народу малоросійського».

Таємний союз — на початку XVIII сторіччя росія вступила в затяжний конфлікт зі Швецією, що одержав назву північної війни. Молодий шведський король карл XII вів агресивну політику і мріяв про панування над усією Європою. Гетьман Мазепа уклав зі шведським королем винятково вигідний для України таємний союз. в обмін на військову допомогу Швеція визнавала незалежність козацької країни і брала на себе зобов’язання захищати її від ворогів. Мазепу підтримали запорожці на чолі з кошовим отаманом костем Гордієнком, що були обурені постійними утисками з боку царської влади. Мазепа і його козаки не приймали участі в найбільшому бою північної війни — полтавській битві. відповідно до угоди зі шведами вони дотримувалися нейтралітету. пізніше петро I у покарання за «зраду» наказав своїм військам зруйнувати Запорізьку січ, а запорожців виселити. Гетьманові Мазепі довелося залишити батьківщину, а разом з ним відправилися за дунай у турецькі володіння й багато хто з його найближчих сподвижників. За кілька місяців іван Мазепа помер на чужині.

11 Ноя »

Гетьман Сагайдачний

Автор: Основной язык сайта | В категории: Енциклопедія шкільних занять
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Видатний вождь козацтва Петро Конашевич-Сагайдачний народився в місті Самбір на Галичині, у родині небагатого шляхтича й одержав солідну для того часу освіту. Подавшись у козаки, досить скоро він виділився серед своїх співтоваришів і став проводирем. Під керівництвом Петра Сагайдачного козаки зробили чимало вдалих походів на Крим і Туреччину. У 1616 році загін під його командуванням узяв Кафу, Варну, Синоп. Козаки на чолі з Сагайдачним зіграли вирішальну роль у відбитті турецької навали на Польщу в 1621 році. Під час битви під Хотином, що відбулася в тому ж році, Сагайдачний одержав тяжке поранення, що виявилося смертельним.

Невдоволення сваволею могутніх польських магнатів ще з часів Люблінської унії жевріло на українських землях. Народ відчував потрійний гніт: національний, релігійний і феодальний. Але особливе збурювання зріло в середовищі козацтва, не задоволеного забороною польської влади ходити в походи на турків і татар.

Українська православна знать також була незадово-лена розбратами і безладдям, що панували в польській державі. одним із тих, хто постраждав від свавілля та безкарності магнатів, був і Богдан Хмельницький, досвідчений воїн, людина твердої волі і надзвичайного розуму.

У 1646 році польський король Владислав IV Ваза планував почати війну з Туреччиною і вирішив домовитися з українськими козаками про підтримку. За це він обіцяв скасувати тяжкі умови миру 1638 року. Переговори з королем вів Богдан Хмельницький.

У той же час поляки розграбували хутір Хмельницького Суботів, одного з його синів убили й викрали дружину. Хмельницький вирішив помститися полякам і відправився на Січ, де його незабаром проголосили гетьманом — він мав величезний авторитет серед козаків. І першим же кроком нового гетьмана стало укладення союзу проти поляків із кримським ханом.

Зіновій теодор (Богдан — народна форма церковного імені теодор) Михайлович Хмельницький народився в 1595 році в родині заможного козака. одержавши непогану освіту в єзуїтському колегіумі, він з юних років почав брати участь у походах запорожців проти турків і татар.

У віці 25 років, у ході невдалої для польсько-українських військ битви на цецорських полях, Богдан Хмельницький разом з батьком потрапив у полон, звідки обом удалося звільнитися тільки з великими зусиллями. Гетьман війська Запорізького з 1648 року, керівник козацької революції, засновник козацької держави XVII—XVIII століть.

Навесні 1648 року спалахнуло повстання, що незабаром переросло в грандіозну національну революцію, що змінила хід європейської історії. Битва під Пилявцями

перші перемоги над ворогами в битвах під корсунем і Жовтими водами далися повсталим досить легко — поляки не очікували, що зіштовхнуться з настільки вмілим керівництвом військами. але вже восени 1648 року п’ятдесятити-сячна польська армія вступила в Україну з метою жорстоко покарати заколотників. командували польським військом троє знатних вельмож, однак жоден із них не був досвідченим полководцем. князь домінік Заславський був відомий своїм багатством і змані-женістю; Микола остророг пишався вченістю; третім був зовсім ще юний олександр конецпольський. Хмельницький глумливо іменував цих воєначальників «перина», «латина» і «дитина». після триденного бою козацьке військо оточило польську армію і стрімким штурмом захопило табір ворога, величезний обоз і багато зброї, у тому числі понад сто гармат.

поразка поляків відкрила армії Хмельницького шлях на захід. козацьке військо взяло в облогу львів, але, одержавши відсіч, відступило від міста.

Богдан Хмельницький тверезо оцінював свої сили і прагнув до миру з польщею. тому він уклав Зборівський мир з польщею (18 серпня 1649 р.), за яким козаки одержували значну автономію в межах трьох воєводств, але якому судилося стати лише тимчасовим перепочинком у польсько-українському протистоянні. однак польщі вдалося отямитися після перших ударів, і в червні 1651 року під Берестечком відбувся великий бій, у якому повстанців було розбито.

Кривоніс — це прізвисько сподвижник Хмельницького одержав через свій зламаний гачкуватий ніс. Донині його ім’я і походження так і залишилися невідомими. Дехто вважає, що козацький полковник Максим Кривоніс був вихідцем із Шотландії і довгий час служив найманцем у польській армії. За іншою версією, Кривоніс — корінний українець, за професією коваль, у молодості брав участь у козацьких походах на турецькі міста.

В роки козацької революції Максим Кривоніс вважався одним із найбільш лютих і непримиренних супротивників шляхтянської Польщі. Його подвиги на бойовищі народ оспівав у численних думах і піснях.

Військові невдачі примусили гетьмана Хмельницького шукати сильних союзників. У 1654 році Хмельницький у містечку Переяславі уклав військовий союз із Московською державою. однак, уже два роки потому гетьман уклав договір зі шведами, найлютішими ворогами московітів! Задум великого гетьмана полягав у тому, щоб використовувати на благо України протиріччя між хижими й агресивними державами — Польщею, Туреччиною, Швецією і Росією, стравлюючи їх одну з одною. однак події розвивалися зовсім інакше — «хижаки» домовилися між собою і заходилися поділяти Україну, роздираючи її на частини.
Всезнайкин блог © 2009-2015