1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто иль темно, Меж тем, под бременем и сомненья, В бездействии состарится оно.
М. Ю. Лермонтов
В эпиграф вынесены строки из стихотворения «Дума». В них очень точно и прозорливо отражена судьба поколения 30-х годов XIX века. Именно в это время жил и писал Лермонтов. В это время живет и его герой — Печорин. Многие считают, что в творчестве Лермонтова много трагизма. Но истоки этого не только в его личной судьбе, трагизмом была наполнена окружающая действительность.

Прочитать все »

*/?>
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Який літературно-мистецький напрям став визначальним в останню третину XX ст? Відповідь: Постмодернізм.
2. Назвіть європейських письменників-постмодерністів та найпопулярніший жанр постмодерністської літератури. Відповідь: У. Еко, П. Зюскінд, К. Рансмайр. Роман.
3. Які образи-поняття є наскрізними у ліриці Йосипа Бродського? Відповідь: Нуль, порожнеча, безодня, небуття, ніщо.

Прочитать все »

*/?>
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Який літературно-мистецький напрям став визначальним в останню третину XX ст? Відповідь: Постмодернізм.
2. Назвіть європейських письменників-постмодерністів та найпопулярніший жанр постмодерністської літератури. Відповідь: У. Еко, П. Зюскінд, К. Рансмайр. Роман.
3. Які образи-поняття є наскрізними в ліриці Йосипа Бродського?Відповідь: Нуль, порожнеча, безодня, небуття, ніщо.

Прочитать все »

*/?>
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (4голосов, средний: 3,25 out of 5)
Загрузка...

1. Назвіть видатні досягнення західного театру у перші нтнліття після Другої світової війни. Відповідь: Інтелектуальна і притча і «театр абсурду».
2. Назвіть літераторів, що у своїх драмах-притчах «прагнули представити універсальні моделі духовного й морального життя людини та суспільства». Відповідь: М. Фріш та Ф. Дюррєнматт.
3. Назвіть найяскравіших представників абсурдистської драми. Відповідь: Е. Йонеско, С. Беккет.

Прочитать все »

*/?>
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 5,00 out of 5)
Загрузка...

1. Назвіть видатні досягнення західного театру у перші десятиліття після Другої світової війни. Відповідь: Інтелектуальна драма-притча і «театр абсурду».
2. Назвіть літераторів, що у своїх драмах-притчах «прагнули предати універсальні моделі духовного й морального життя людини та суспільства». Відповідь: М. Фріш та Ф. Дюрренматт.
3. Назвіть найяскравіших представників абсурдистської драми. Відповідь: Е. Йонеско, С. Беккет.
4. Яке визначення, назву дав своїм творам швейцарський драматург, прозаїк, і публіцист Фрідріх Дюрренматт? Яку його п’єсу вважають шедевром? Відповідь: «Трагічні комедії». П’єса «Фізики».

Прочитать все »

*/?>
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Назвіть видатні досягнення західного театру у перші десятиліття після Другої світової війни. Відповідь: Інтелектуальна притча і «театр абсурду».
2. Назвіть літераторів, що у своїх драмах-притчах «прагнути передати універсальні моделі духовного й морального життя міодини та суспільства». Відповідь: М. Фріш та Ф. Дюрренматт.
3. Назвіть найяскравіших представників абсурдистської драми. Відповідь: Е. Йонеско, С. Беккет.

Прочитать все »

*/?>
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Який прийом у поетиці японського мистецтва посідає центральне місце і визначає своєрідність творчості Ясунарі Кавабата? Відповідь: Прийом натяку Відповідь: йодзьо.
2. Назвіть відому японську традицію, що лягла в основу створення повісті Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів»? Відповідь: Чайна церемонія.
3. Яку назву отримала художня манера, що утвердилася у латиноамериканській прозі другої половини XX ст. і характерними ознаками якої є «строката суміш різних національних культурних традицій та примхливе переплетення міфів та реалій сучасного життя з притаманними йому моральними конфліктами та політичними проблемами»? Відповідь: «Магічний реалізм».

Прочитать все »

*/?>
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (3голосов, средний: 3,00 out of 5)
Загрузка...

1. Що було головною розрадою дитячих років Ернеста Хемінгуея? Яку професію він пізніше собі обрав? Відповідь: Спілкування з природою. Професію журналіста.
2. Хто з письменників другої половини XX ст. став для своїх сучасників людиною-легендою і справив на новітню прозу такий вплив, «що його навряд чи можна виміряти»? Відповідь: Ернест Хемінгуей.
3. Який художній принцип використовує Ернест Хемінгуей при написанні своїх творів, пояснюючи його так: «Якщо письменник добре знає те, про що пише, він може опустити багато з того, що знає, і якщо він пише правдиво, читач відчує все опущене так само гостро, як коли б письменник сказав про це»? Відповідь: «Принцип айсберга».
4. Перелічіть відомі вам твори Ернеста Хемінгуея. Відповідь: Романи «Прощавай, зброє/» «Фієста», повість «Старий і море» та ін.

Прочитать все »

*/?>
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Склонность Жюля Верна к тайнописи некоторые французские критики объясняют скрытностью его характера и склонностью ко всякого рода мистификациям. Но не естественнее ли предположить, что это невинное увлечение было для него практически полезным? Ведь приобретенные навыки то и дело пригождались в работе ияд романами!

Прочитать все »

*/?>
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Книги Жюля Верна всегда полны злободневных политических намеков и сатирических выпадов. Действие, стянутое во времени, нередко происходит в том самом году, когда романы выходили в свет, или перенесено на несколько лет вперед. Завоевания науки и техники, нарисованные в романах Жюля Верна, отодвинуты не в туманную даль веков, а приурочены к ближайшим годам и десятилетиям. Даже сама датировка действия Говорит о социальном оптимизме писателя, о его вере м научный и технический прогресс.

Прочитать все »

*/?>

Всезнайкин блог © 2009-2015