Енциклопедія шкільних занять

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 5,00 out of 5)
Загрузка...

1. Назвіть видатні досягнення західного театру у перші десятиліття після Другої світової війни. Відповідь: Інтелектуальна драма-притча і «театр абсурду».
2. Назвіть літераторів, що у своїх драмах-притчах «прагнули предати універсальні моделі духовного й морального життя людини та суспільства». Відповідь: М. Фріш та Ф. Дюрренматт.
3. Назвіть найяскравіших представників абсурдистської драми. Відповідь: Е. Йонеско, С. Беккет.
4. Яке визначення, назву дав своїм творам швейцарський драматург, прозаїк, і публіцист Фрідріх Дюрренматт? Яку його п’єсу вважають шедевром? Відповідь: «Трагічні комедії». П’єса «Фізики».

Прочитать все »

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Назвіть видатні досягнення західного театру у перші десятиліття після Другої світової війни. Відповідь: Інтелектуальна притча і «театр абсурду».
2. Назвіть літераторів, що у своїх драмах-притчах «прагнути передати універсальні моделі духовного й морального життя міодини та суспільства». Відповідь: М. Фріш та Ф. Дюрренматт.
3. Назвіть найяскравіших представників абсурдистської драми. Відповідь: Е. Йонеско, С. Беккет.

Прочитать все »

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Який прийом у поетиці японського мистецтва посідає центральне місце і визначає своєрідність творчості Ясунарі Кавабата? Відповідь: Прийом натяку Відповідь: йодзьо.
2. Назвіть відому японську традицію, що лягла в основу створення повісті Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів»? Відповідь: Чайна церемонія.
3. Яку назву отримала художня манера, що утвердилася у латиноамериканській прозі другої половини XX ст. і характерними ознаками якої є «строката суміш різних національних культурних традицій та примхливе переплетення міфів та реалій сучасного життя з притаманними йому моральними конфліктами та політичними проблемами»? Відповідь: «Магічний реалізм».

Прочитать все »

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Який період в історії російської культури отримав назву «срібна доба»? Назвіть найвизначніші літературні течії, школи’цього періоду. Відповідь: Межа ХІХ-ХХ ст. Символізм, футуризм, акмеїзм.
2. Кого з російських поетів вважають теоретиком акмеїзму? Як ще акмеїсти називали свою школу? Відповідь: Миколу Гумільова. Адамізм, кларизм.
3. Назвіть найвидатніших поетів-футуристів та поетів, що знаходилися поза літературними угрупованнями. Відповідь: В. Хлєбніков, В. Маяковський; М. Волошин, М. Цвєтаєва та ін.

Прочитать все »

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (2голосов, средний: 3,00 out of 5)
Загрузка...

1. Назвіть найвідоміших представників авангардистської й модерністської течій першої половини XX ст. Відповідь: Еліот, Елюар, Гарсіа Лорка, Аполінер, Рільке.
2. Хто з відомих художників-кубістів мав неабиякий вплив на творчий пошук Ґійома Аполлінера? Відповідь: Пабло Пікассо.
3. Яку назву мають вірші, написані у вигляді малюнків? Відповідь: Каліграми.
4. Як у мистецтві називається художній прийом для ство-рення єдиного цілого з окремих частин, що їх добирають за певним планом?Відповідь: Монтаж.

Прочитать все »

24 Фев »

Модерністська проза

Автор: flashsoft1 | В категории: Енциклопедія шкільних занять
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (2голосов, средний: 5,00 out of 5)
Загрузка...

1. Назвіть засновників європейської модерністської прози. Відповідь: М. Пруст, Ф. Кафка, Дж. Джойс.
2. Які новаторські модерністські художні течії ви знаєте? Відповідь: Сюрреалізм, футуризм, імажизм, акмеїзм та ін.
3. Назвіть твір Марселя Пруста, що приніс авторові світову славу. Відповідь: Роман «У пошуках утраченого часу».
4. На якому фоні Марсель Пруст змальовує загальну картину французького життя межі ХІХ-ХХ ст. у романі «У пошуках утраченого часу»? Відповідь: На фоні «потоку пам’яті» головного героя.

Прочитать все »

24 Фев »

Романтизм та реалізм

Автор: flashsoft1 | В категории: Енциклопедія шкільних занять
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 5,00 out of 5)
Загрузка...

1. Назвіть авторів філософських, наукових концепцій, що мали вплив на формування світобачення людини XX ст. Відповідь: Ф. Ніцше, 3. Фройд, К. Маркс та ін.
2. Які два художні напрями, що панували в літературі
XIX ст., зазнали відчутних змін і перетворень на початку XX ст.? Відповідь: Романтизм та реалізм.

Прочитать все »

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 1,00 out of 5)
Загрузка...

1. Назвіть авторів філософських, наукових концепцій, що мали вплив на формування світобачення людини XX ст. Відповідь: Ф. Ніцше, 3. Фройд, К. Маркс та інші.
2. Які два художні напрями, що панували в літературі
XIX ст., зазнали відчутних змін і перетворень на початку
XX ст.? Відповідь: Романтизм та реалізм.

Прочитать все »

24 Фев »

Пісня про Буревісника

Автор: flashsoft1 | В категории: Енциклопедія шкільних занять
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 2,00 out of 5)
Загрузка...

1. Назвіть авторів філософських, наукових концепцій, що мали вплив на формування світобачення людини XX ст. Відповідь: Ф. Ніцше, 3. Фройд, К. Маркс та ін.
2. Які два художні напрями, що панували в літературі
XIX ст., зазнали відчутних змін і перетворень на початку
XX ст.? Відповідь: ‘Романтизм та реалізм.
3. Які нові тенденції позначилися у розвитку літератури на початку XX ст.?Відповідь: Імпресіоністичні та неоромантичні.

Прочитать все »

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 1,00 out of 5)
Загрузка...

1. Який вислів Бєлікова можна вважати його життєвою позицією? Відповідь: «Коли б чого не трапилося».
2. Пригадайте художню деталь в описі портрета Бєлікова. Яким було обличчя персонажа? Відповідь: «Маленьке обличчя, як у тхора».
3. Що завжди засмучувало Бєлікова, викликало у нього значне хвилювання? Відповідь: Порушення, відхилення, відступи від правил.

Прочитать все »
Всезнайкин блог © 2009-2015