21 Фев »

Антична література

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Назвіть священні книги народів світу, вказуючи їх приналежність до певної релігії. Відповідь: Біблія — християнство; Коран — іслам; Веди — індуїзм; Авеста — зороастризм.
2. Назвіть складові Старого Заповіту. Відповідь: П’ятикнижжя. Історичні книги. Навчально-поетичні книги. Книги великих і малих пророків.
3. Що засуджується в історії Йосипа?Відповідь: Сімейна ворожнеча.
4. З яких частин складається поема «Одіссея»?Відповідь: І. Пошуки Одіссея його сином Телемахом. 2. Пригоди Одіссея.

5. Символом чого став образ Пенелопи, дружини Одіссея? Відповідь: Очікування, подружньої вірності.
6. Назвіть ознаки епічного стилю. Відповідь: Пластичність,постійні епітети, повтори, порівняння.
7. Що таке гекзаметр? Відповідь: Поширені в античній поезії шестистопний дактиль із паузою всередині віршованого рядка.

8. Який епітет часто вживається автором для характеристики Одіссея? Відповідь: Хитромудрий.
9. До якої хитрості вдалася Пенелопа, обдурюючи женихів? Відповідь: Удень вона ткала похоронне покривало, а вночі -розпускала його.

10. Назвіть хронологічні рамки «золотої доби» римської культури і літератури. Відповідь: І ст. до я. є. — І ст. н. є.
11. Кого Публій Верґілій Марон вважав своїм рятівником, посланцем Бога на землі? Відповідь: Імператора Октавіана Авґуста.
12. 3 яких двох частин складається поема Верґілія «Енеї»?Відповідь: Мандри Енея. 2. Війни в Італії.

II варіант

1. Назвіть імена авторів-євангелистів. Відповідь: Матей, Марко, Лука, Іван.
2. Назвіть складові Нового Заповіту. Відповідь: Чотириєвангелія. Дії святих апостолів. Послання апостола Павла. Соборні послання. Об’явлення Івана Богослова.

3. До чого закликає Ісус Христос у Нагірній проповіді? Відповідь: Чинити добро, не розголошуючи про це; молитися правдиво; прощати людям; не осуджувати їх; просити, шукати.
4. У якому столітті жив найславетніший поет Стародавньої Греції Гомер? Відповідь: У VIII ст. до н. є.
5. Хто розбиває кораблі Одіссея, коли той намагається повернутися додому? Відповідь: ‘Бог моря Посейдон.

6. Яким віршованим розміром написана поема «Іліада»? Відповідь: Гекзаметром.
7. З яким циклом міфів пов’язані поеми «Іліада» та «Одісея»? Відповідь: З Троянським.
8. Хто з німецьких учених розкопав руїни міста, що їх сучасна археологія вважає залишками Трої? Відповідь: Генріх Шліман.
9. Якими’ епітетами можна схарактеризувати образ Гек-
тора? Відповідь: Мужній, стриманий, лагідний.
10. Чому період правління Октавіана Авґуста називають «золотою добою» римської культури і літератури? Відповідь: Авґуст сприяв розвиткові літератури і мистецтв, зробивши їх частиною державної ідеології.
11. На могильній плиті якого античного поета викарбу-вано напис:
У Мантуї родився, Калабрією взятий. Спочиваю в Парте-нопеї. Оспівав пасовища, села, вождів… Відповідь: Верґілія.
12. Яка ідея поеми Верґілія «Енеїда»?Відповідь: Уславлення величі
Риму.

Сочинение! Обязательно сохрани - » Антична література . Потом не будешь искать!


Всезнайкин блог © 2009-2015