3 Янв »

Транспортна система України

Автор: Основной язык сайта | В категории: Енциклопедія шкільних занять
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Рівень розвитку транспортної системи держави — одна з найважливіших ознак її технологічного прогресу та цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтеграції в європейську та світову економіку, транспортна система стає базисом для ефективного входження України у світове співтовариство та заняття в ньому місця, що відповідає рівню ви-сокорозвиненої держави.

Об’єктивні умови трансформаційних процесів у розвитку України обумовлюють її мету на входження у світову економічну систему та насамперед — на економічну інтеграцію з ведучими західноєвропейськими державами. Цей процес, безумовно, приведе до росту товарообмінних операцій між країнами, що співробітничають. Крім того, геостратегічне розташування України дозволяє їй бути вигідним мостом для транзитних перевезень товарів та пасажирів між державами Європи, Азії та Близького Сходу. Однією з визначальних систем, що забезпечують вантажні та пасажирські перевезення на території України, є транспортна система, до якої в ринкових умовах пред’являються високі вимоги у відношенні якості, регулярності та надійності транспортних зв’язків, схоронності вантажів та безпеки перевезення пасажирів, термінів і вартості доставки. Відповідно до цього стан транспортних комунікацій України повинний відповідати вимогам європейської інтеграції.

Україна характеризується досить густою транспортною мережею, чому сприяє рівнинність території. По транспортно-географічному положенню Україна знаходиться в надзвичайно вигідних умовах, що сприяє розвитку її господарства. Це особливо стосується напрямків захід — схід та північ — південь. Розглянемо основні особливості транспортної системи України.
Транспорт образно називають «кровоносною системою» економіки. Основними задачами транспортної галузі є забезпечення стійких зв’язків між окремими галузями та районами країни, своєчасне та повне задоволення потреб господарства й населення в перевезеннях. Транспортна мережа України формувалася під впливом наступних соціально-економічних факторів: розміщення промислових центрів й родовищ корисних копалин, розміщення та людність міст, природні умови (рельєф чи клімат), напрямки основних вантажопотоків та історичні особливості різних видів транспорту.

Сочинение! Обязательно сохрани - » Транспортна система України . Потом не будешь искать!


Всезнайкин блог © 2009-2015