Уроки на украинском языке

13 Фев »

Ліричні вірші Максима Рильського

Автор: Основной язык сайта | В категории: Переказ сюжету творів письменників
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 5,00 out of 5)
Загрузка...

З деякими ліричними віршами Максима Рильського учні знайомляться ще в 1—4 класах. Приступаючи до вивчення «Пісні про братерство» (програма відводить на цей твір дві години), учитель коротко розповість, що М. Т. Рильський — один з найви-датніших поетів України, талановитий перекладач, державний і культурний діяч, учений. На першому уроці учні повинні засвоїти текст твору. У розкритті ідейного змісту і художньої краси твору важливу роль відіграє виразне читання вчителя. Треба пам’ятати, що вчитель — не «доповідач» тексту, а художник, який, як говорив К. Станіславський, своїм читанням повинен створити зорові образи, примусити спочатку почути вухом, а потім побачити оком те, про що йде мова у творі. Вивчаючи літературу, учні освоюють світ художньо. Але художнє освоєння життя людського суспільства може здійснюватись лише тоді, коли учні будуть сприймати твір образно, емоційно.

Готуючись до виразного читання, вчитель визначає для себе тему та ідею твору (тема — дружба українського і російського народів, ідея — прославлення цієї дружби та заклик кріпити її), зміст кожної строфи, головні образи, художні засоби і ділить твір на так звані мовні такти (закінчені за змістом, інтонаційно відокремлені   словесні   групи). У «Пісні про  братерство» кожна шестирядкова строфа ділиться на два мовні такти по три рядки в кожному.

Визначивши так звані логічні центри (слова, на які падає логічний наголос, логічні й психологічні паузи), учитель виготовляє декламаційну схему вірша. Схема має такий вигляд:

Надійшла | весна весела, | Закипіли в праці | села, | Р о з ш у м і л и с я лани. || Разом ворога бороли, | Разом вийдемо на поле, | Правди  й  в і л ь но сті сини! Ц

Гей, | від Дону за Карпати | Пісню єдності | чувати, | Братства вірного слова! | Проти ворога | л и х о г о | Подала нам | допомогу | У криваві дні Ц Москва. ||

А тепер | у праці м и р н і й | Помагають друзі | вірні, | Шлють верстати й трактори, | Бо єдина ми родина, | Бо Росія і Вкраїна — 11 Нерозлучні дві сестри. ІЦ

Шле  привіт свій   |рапо-вранці | Наддніпрянець     | н а д д н і с т р я н ц ю, | Харків Львову шле привіт. | Щоб жили ми, щоб цвіли ми, | Щоб садами ще й рясними| Цвів навколо вільний світ. |||

Твір читається з розповідною інтонацією. Тільки шостий рядок першої строфи і перші три рядки другої строфи читаються з окличною інтонацією. Читання повинно передати радість перемоги над фашизмом, пафос творчої праці,  відчуття сили і ясної перспективи збратанихнародів. Отже, емоціональне забарвлення радісне, бадьоре, урочисте. Слова про ворога вимовляються грізно. Темп читання повільний.

Намальована на великому аркуші паперу схема декламаційного аналізу вірша «Пісня про братерство» вивішується в класі після того, як учитель сам виразно прочитав вірш. Учням дається пояснення декламаційного аналізу: виділені слова (у схемі намальовані іншою фарбою) наголошуються, вертикальні риски означають логічні паузи різної сили.

На першому уроці учні під керівництвом учителя навчаються виразно читати «Пісню про братерство». Осмислене виразне читання учнів — перший показник того, що вони зрозуміли ідейний зміст твору.

Навчити учнів виразно читати художні твори — складне і важке завдання. Тільки систематична, вміло організована робота дає бажані наслідки.

Зразкове читання твору вчителем — це тільки перший, хоч і дуже важливий, момент в цій роботі. Далі вчитель домагається, щоб учні виразно читали строфу за строфою і з’ясовували ідейний зміст. Робота повинна бути організована так, щоб за виразним читанням учня стежив не тільки вчитель, а й увесь клас.

Вивчаючи «Пісню про братерство», вчитель повторює і закріплює знання учнів про епітет.

Якщо дозволяє час, можна колективно скласти цитатний план твору. Для цього пропонується читати кожну строфу вголос і визначати її зміст одним-двома рядками з вірша. Подаємо орієнтовний цитатний план:

 • Надійшла весна весела, Закипіли в праці села…
 • Подала нам допомогу У криваві дні Москва.

 

 • А тепер у праці мирній Помагають друзі вірні…
 • Харків Львову шле привіт, Щоб росли ми, щоб цвіли ми..
13 Фев »

Весна в творчості М. Рильського

Автор: Основной язык сайта | В категории: Переказ сюжету творів письменників
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Весна в творчості М. Рильського 20—30-х років символізує паростки нового життя після переможного завершення громадянської війни («До мети», «Мемуарна сторінка»). В наші дні, коли в світі склався могутній табір соціалістичних країн, коли ідеї ленінізму поширилися серед народів світу, в творчості поета з’явився образ весни людськості як символ пробудження народів колоніальних і капіталістичних країн, символ нового життя, яке дає свої ростки на всіх континентах земної кулі. Літо символізує епоху соціалізму, коли почали визрівати плоди свободи. Цей образ дав назву книзі «Літо» (1936). Звертаючись до свого дядька, який не дожив «до нового цвіту, до буяння сіл нових і нерозмежних нив», поет утверджує красу життя, яке настало після соціалістичної революції: »

 • А твої усміхнені сини
 • В більшовицьке животворне літо
 • Йдуть із більшовицької весни.
 • («Мемуарна сторінка»).

Незгасна ра йду га — символ нерозривної єдності народів нашої країни, які становлять одне ціле, зберігаючи свої особливості в побуті, культурі, мові («Карпатські октави», «Радянському громадянинові»).

Троянди й виноград — символ духовного й матеріального достатку, красивого й корисного («Народам світу», «Троянди й виноград»).

Маяк — символ єднання трудящих і прогресивних народів світу, яке складається в наші дні («Благословен, хто вигадав маяк»),

Доцільно проводити вікторини, які спонукають учнів запам’ятовувати назви творів. Вікторину «З яких творів ці рядки?» кожен учитель може скласти, враховуючи під

готовку учнів, наявність літератури і т. д. Крім того, можуть бути вікторини про життя і творчість Рильського та ін.

12 Фев »

Політичний світогляд А. С. Пушкіна

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Політичний світогляд А. С. Пушкіна зложилося вже в юнацький, ліцейський період. Викладачі   прагнули  розвити   у своїх вихованцях почуття цивільної честі, служіння Батьківщині й народу.   У ліцеї виріс геніальний поет Пушкін, звідси виніс він свій ясний погляд на мир і людей, розуміння того, що будь-яка людина, незалежно від соціального походження, повинен бути вільним. І головний порок, що побачив молодий поет, — це нічим не обмежена влада монарха, самодержавство: Лиходій! Тебе, твій трон я ненавиджу, Твою погибель, смерть дітей З жорстокої радостию бачу, -викликує молодий поет в оді із символічною назвою «Вільність».   

У цьому добутку можна бачити ідеї просвітителів XVIII століття. Самодержавство повинне бути обмежене законом, тоді не буде сваволі влада імущих, «барства дикого», «покорствующих бичам» рабів. Тому так урочисто звучить головна думка добутку:

Владики! вам вінець і трон Дає Закон — а не природа; Коштуєте вище ви народу, Але вічний вище вас Закон. Рабство протиприродно. Воно тягне назад, заважає жити, розвиватися суспільству. Рабство — це ганьба! Людина породжена вільним, і ніхто не має права зазіхати на його духовну незалежність. Росія — велика країна, і народ її повинен бути вільний і великий.

Але про яку велич можна говорити, коли «младые сини» ростуть для того, щоб поповнити «двірські юрби змучених рабів», щоб до труни тягнути «тяжкий ярем». Саме про це мова йде у вірші «Село»:

Склонясь на далекий плуг, покорствуя бичам, Тут рабство худе тягнеться по браздам Невблаганного власника. Хто ж він, «невблаганний Власник», «присвоивший насильницькою лозою й праця, і власність,  і час  хлібороба»?  Монарх, що став вище закону, вище духовної правди. Особистість для влади не має значення. Деспотизм і тиранія гублять усе: Вільний Рим зріс, А рабством погублений.

Пушкіна ніколи не виступав проти «корони», але вважав, що країною повинен правити освічений, мудрий монарх. Саме такий монарх скасує рабство, і тоді сам народ буде захисником, хоронителем трону й імперії:

Схилитеся першим розділом Під покров надійну закону, И стануть вічною вартою трону Народів вільність і спокій. На   ьтих ідеях  виховувалися   майбутні декабристи, багато хто з яких були близькими друзями  Пушкіна,   його товаришами по ліцеї. Тому ідеї декабристів були близькі й Пушкіну. Недарма після повстання на Сенатській площі при обшуку в багатьох з них були знайдені рукописні копії вільнолюбних віршів прославленого поета.

Багато віршів поета цього періоду сприймалися сучасниками як заклик до дії, як гасло. У їхньому числі хрестоматійний вірш, присвячений другові Пушкіна П. Я. Чаадаєву:

Товариш, вір: зійде вона, Зірка чарівного щастя, Росія вспрянет від сну, И на уламках самовластья Напишуть наші імена! Після повстання 1825 року поет не відрікся від своїх принципів. Його погляди стають більше твердими й критичними. В 1827 році він пише вірш «Арион», що є алегоричним оповіданням про події на Сенатській площі. Поет ясно дає зрозуміти, що ідеї декабристів живі: Я гімни колишні співаю И ризу вологу мою Сушу на сонце під скалою. Прикладом політичної лірики Пушкіна є й вірш  «Анчар».  Воно також є алегорією.  Образ анчара — древа отрути — Пушкін використав для викриття політики Миколи I:

До нього й птах не летить, И тигр нейдет: лише вихорь чорний На древо смерті набіжить — И мчиться ладь, уже тлетворный. У  своїй  вільнолюбній ліриці  Пушкін створив образ ідеального монарха, володаря Росії. Він затверджує, що самодержець повинен сполучити свою владу із  законом,  защищать права людини, персоніфікувати собою ідеал справедливості, сили й величі. Саме про таку Росію мріяв поет.

12 Фев »

Про призначення поета в поезії

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Кожного поета, особливо в зрілі роки, хвилює питання про значення його праці для суспільства й про призначення поетичної творчості взагалі. А. С. Пушкін високо оцінював діяльність поета. Поезія для Пушкіна завжди була мистецтвом, найвищим проявом творчого духу. Обов’язковою умовою нормальної творчої діяльності він уважав волю, незалежність особистості поета. Його хвилював також питання про те високе призначення, що він повинен виконати як поет. Ще на зорі своєї літературної діяльності, у ліцейських віршах, Пушкін замислювався над завданням, роллю, долею поезії й поета в сучасному йому суспільстві.

У ранньому вірші «До друга віршотворцеві» відбиті такі міркування поета:

 • Не так, люб’язний друг, письменники багаті;
 • Долею їм не дані ні мраморны палати,
 • Ні чистим золотом набиті скрині;
 • Лачужка під землею, високі горища —
 • От пишні їхні палаци, чудові зали…
 • Їхнє життя — ряд прикростей, гремящаслава — сон.

І все-таки, прекрасно розуміючи незавидну долю поета в   сучасному  йому суспільстві,

ліцеїст Пушкін для себе обирає шлях літературної творчості. Він готовий додержуватися цього шляху, як би не була важка доля поета, які б позбавлення й тривоги, боротьба й страждання його не очікували.

«Мій жереб упав; я ліру обираю», — пише Пушкін. Уже в цьому ранньому вірші ясно чуються ноти презирства по відношенню «до сильних миру цього», не здатним не цінувати, ні тим більше розуміти поезію й самого поета. В 1815 році Пушкін пише вірш «Лицинию». Згадуючи римського сатирика Ювенала, Пушкін так визначає завдання поета: «Свій дух запалю жорстоким Ювеналом, у сатирі праведної пороть зображу й вдачі цих століть потомству обнажу». Так виникає у творчості Пушкіна образ поета-борця, прямо протилежний звичним поданням XVIII століття про призначення поета.

У розумінні Пушкіна поет не одописа-тель на честь вельмож і царів, він — «луна російського народу». Про це автор і говорить у вірші «ДО Н. Я. Плюсковой»: «Я не породжений царів забавити соромливої музою моєї… Любов і таємна воля вселяли серцю гімн простий, і непідкупний голос мій була луна російського народу». «Вільна гордість», «скромна, шляхетна ліра», прагнення служити своєю поезією одній лише волі, відмова оспівувати царів, свідомість глибокого зв’язку з народом — все це залишалося незмінним у поглядах Пушкіна протягом всієї його творчого життя.

У багатьох Віршах Пушкіна ми бачимо протиставлення поета суспільству. Він називає його презирливо й гнівно: «юрба», «чернь». Пушкіна відстоює волю поета від «черні», тобто від неосвічених гонителів поета, від обивателів, від «гордих невігласів» і «знатних дурнів».

В 1826-1831 роках Пушкін створює ряд віршів на тему поета й поезії: «Пророк», «Поетові», «Поет», «Луна», у яких розвиває свої погляди: поет вільний у своїй творчості, вона йде своїми шляхами, певними його високим покликанням, творчість поета — «шляхетний подвиг», поет незалежний від служіння світській юрбі.

Крізь всю творчість Пушкіна проходить думка про трагічну долю поета. Колись

цю же тему розвивав придворний поет Жуковський. Він був талановитий, але проте поетів раніше тримали при дворі як лакеїв і блазнів. Пушкіна уник долі свого попередника. Уже рання поезія Пушкіна по багатству думок, по художньому рівні не уступала добуткам визнаних майстрів російської поезії. Накопичуючи досягнення сучасної йому літератури, Пушкін уже в ліцеї шукає оригінальний стиль. Він жадає від поезії істини у вираженні почуттів, він далекий від романтизму Жуковського, не згодний зі своїм учителем Державіним, що вважав, що поезія повинна «ширяти» над миром. Пушкіна — поет дійсності. Він освоїв всі жанри поезії: оду, дружнє послання, елегію, сатиру, епіграму — скрізь Пушкін виступав як експериментатор, зумів виробити свій поетичний стиль.

У часи Пушкіна не тільки майже всі ліцеїсти писали вірші, але й високоосвічений шар дворянства пробував свої сили в літературі, поезія була шанована в салонах; уважалося, що невміння писати вірші такий же дурний тон, як невміння танцювати або говорити французькою мовою.

У творчості кожного поета рано або пізно починається перелом, коли він повинен осмислити — для чого він пише вірші? Пушкіна споконвічно вірив, що поезія потрібна всім, щоб нести світло й волю в цей мир. Пізніше, сто років через, Маяковський дуже точно оцінив працю поета, заявивши: «Поезія — той же видобуток радію, у грам — видобуток, у рік — праці, переводиш єдиного слова заради тисячі тонн словесної руди». Поет-декабрист Рилєєв писав Пушкіну: «На тебе спрямовані очі Росії; тебе люблять, тобі вірять, тобі наслідують. Будь поет і громадянин». Пушкіна виконав цей заповіт.

12 Фев »

Що таке високе призначення поезії

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Пушкіна з юнацького років усвідомлював високе призначення поезії й відповідальність поета за висловлене поетичне слово. Уже в 1818 році у вірші «ДО Н. Я. Плюс-ковой», написаному за замовленням на честь імператриці, поет з гордістю затверджує незалежність своєї «ліри скромної, шляхетної», нездатність до лестощів, граничну щирість поетичної творчості, а також особливе місце поезії в ієрархії цінностей: «Волю лише учася славити, віршами жертвуючи лише їй…». А. С. Пушкін з достоїнством оцінює своя поетична творчість, уважає себе виразником життєвої правди:

Любов і таємна воля Вселяли серцю гімн простий, И непідкупний голос мій Була луна російського народу. Однак тільки об’єктивно відбивати життєві реалії — доля літописця, а не поета. Головне завдання поезії — пробудження національної самосвідомості, прагнення до духовного вдосконалювання. Поет повинен уміти достукатися до серця людини, змусити його глянути на своє життя по-новому, вселити йому високі ідеали соціальної справедливості. Іноді Пушкін з гіркотою констатує обмеженість поетичних можливостей у впливі на читача:

ПРО, якщо б голос мій умів серця тревоокшпъ) Почто в груди моєї горить марний жар И не даний мені долею витійства грізний дарунок? Найбільше повно подання Пушкіна про суспільну функцію поезії й ролі поета як мудрого й жагучого провидця історичної народної долі, як високого обранця втілилися у вірші «Пророк». В основу лягла біблійна легенда про очищення посланником Бога серафимом, вибраним серед людей для виконання високої місії: нести голос Бога людям. Перейняте піднесеним ліризмом вірш сприймається спочатку як молитва, а наприкінці — як гімн. Жорстока, кривава операція   серафима  символізує напряженную, самовіддану роботу над собою поета, що претендує на роль народного трибуна, духовного вождя націй:

Поет повинен позбутися від помилкового жалю до слабостей людським,  проявляти твердість і навіть жорстокість у справі високого   служіння.   Пушкіна   переконаний:   поет, служачи мистецтву, повинен відректися від усього суєтного,   «мирського»,   по-іншому  бачити  й чути,  забути про своє слабке людське серце.   І торжество ідеалів волі, істини, добра стане поетові гідною нагородою за самозречення.  Бог призиває ліричного героя рішуче додержуватися високого покликання  й  відкривати людству слова істини:

Повстань, пророк, і виждь, і внемли, Здійснися волею моєї, И, обходячи моря й землі, Дієсловом пали серця людей. Написане трохи пізніше вірш  «Поет»  помітно відрізняється від «Пророка» по емоційному ладі, стилістиці, лексичним засобам. Поет у ньому зображений не у хвилини творчого натхнення, духовного підйому, а в повсякденному житті, коли «у турботах суєтного світла він легкодухо занурений».   Але   це   не  знижує  тональність вірша, а робить його більше інтимним. Пушкіна різко протиставляє дві  сторони життя поета: поет-творець і поет-обиватель,  причому демонстративно звеличує першу іпостась.

Тимчасове занурення поета «у турботи суєтного світла» не знижує його образ, а, навпроти, підкреслює відчуженість від миру й затверджує, що справжнє життя творця — у його мистецтві. У повсякденному житті поет ніхто, «тужить він у забавах миру», а оживає лише під час поетичного натхнення, «на берегах пустельних хвиль», вдачи від «людської поголоски», де створює вигаданий мир, у якому він від «дітей незначних миру» піднімається до вершин людського духу.

Вірш «Поет» схоже на авторську сповідь, що у силу своєї глибокої значимості здобуває й загальне значення. Пушкіна дійсно часто виявлявся «легкодухо занурений» у суєту світського життя, що виснажувало його сили. Тому й прагнув він у сільську глухомань, до заспокійливої природи, що завжди надихає поезію.

У проблемному, що вызвали безліч споровши вірші «Поет і юрба» юрба гудить поета за марність: «Як вітер, пісня його вільна, зате як вітер і марний: яка користь нам від їй?». Але поет різко парирує несправедливі нападки, дорікає юрбу в приземленості мислення й недоліку уяви:

Мовчи, безглуздий народ, Поденник, раб потреби, турбот! Нестерпний мені твоє ремство зухвалий, Ти хробак землі, не син небес; Тобі б користі все — на вагу Кумир ти цінуєш Белъведерский. Поет упевнений, що ціль поезії — у духовному розвитку людства,  у  пробудженні людської думки, а втілені у віршах поетичні ідеї — не прописні істини, а їжа для допитливого розуму.  У заключних рядках вірша Пушкін відстоює незалежність поетів від прямої участі в конкретних життєвих колізіях: Не для життєвого волненья, Не для користі, не для битв, Ми породжені для вдохновенья, Для звуків солодких і молитов. Пушкіна   не   прихильник   теорії    «чистого мистецтва», як це затверджували багато хто, посилаючись на рядки його вірша «Поет і юрба»:  «Подите ладь — яка справа поетові мирному до вас! У розпусті кам’янійте сміло, не пожвавить вас ліри глас!». Насправді тема  покликання  поета  досліджується  в   цьому добутку більш глибоко. Проблеми, пов’язані з високим  призначенням поета, розглядаються в новому аспекті: чи може й чи належна поезія приносити пряму користь людині? У чому полягає її значенн користь? Пушкіна проникнув у глибинні джерела проблеми, у складний процес впливу поезії на розуми людей і визначив щиру сутність творчості.

Пушкіна відстоював право творця бути вимогливим суддею, тому що теперішній поет — самий строгий критик своєї творчості; проповідував творчу самостійність і незалежність від «суду дурня й сміху юрби холодної»:

 • Ти сам свій вищий суд;
 • Усіх суворіше оцінити зумієш ти
 • своя праця.
12 Фев »

Мова поезії для щирого поета

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Мова поезії для щирого поета — головний засіб самовираження особистості, інструмент пізнання життя, «поглибленого проникнення в таємниці світобудови» і впливу на громадське життя. А. С. Пушкін писав багато віршів на випадок, в альбом, жартівливі вірші, епіграми, які хоч і відзначені печаткою таланта, запалом, що бризкає енергією, захопленістю творчістю, все-таки обмежені тематично, художньо творчим завданням. Поет не надавав великого значення цим віршам, хоч вони допомагали шліфувати стиль, але, рано усвідомивши своє покликання, неодноразово звертався до теми ролі, призначення теперішньої поезії в житті суспільства.

Пробудження національної самосвідомості, демократичне перетворення суспільства, освіта народу в дусі волелюбності, моральної чистоти за допомогою просто закликів неефективно. У вірші «Село» поет болісно переживає ограниченность впливу поезії на розуми й серця людей, недосконалість своєї поетичної мови в емоційному впливі на читача. Як домогтися духовного звільнення народу, розкрити йому ока на принижуюче людське достоїнство порядок речей, де панує волаюча соціальна несправедливість; «барство дике» і «рабство худе»? З гіркотою й надією викликує поет:

 • ПРО, якщо б голос мій умів серця тривожити!
 • Почто в груди моєї горить марний жар
 • І не даний мені долею, витійства грізний дарунок?

Але як би ні важка була надзадача поезії, А. С. Пушкін неухильно прагнув досягти її, знаходячи точні изобразитель-ные засобу для втілення духовних ідеалів і високого розжарення душі. Поета гнітить наявність жандармської цензури, що визнає тільки офіціозну літературу, що відкидає все живе, сміливе, прогресивне. У вірші «Послання цензорові» негативна роль останнього в літературному процесі виражена автором чітко й недвозначно:

 • Докучным євнухом ти бродиш між муз;
 • Ні почуття палкі, ні блиск розуму, ні смак,
 • Ні склад співака «Бенкетів», настільки чистий,
 • шляхетний, —
 • Ніщо не торкає душі твоєї холодної.

А. С. Пушкін   щиро   намагався   розбудити   в   народі   вільнолюбні   настрої, почуття   власного  достоїнства,   прагнення  до  справедливої  соціальної  перебудови,  але марне:  голос самотнього поета, «волі сівача пустельного»,  залишається гласом волаючі в пустелі! Шляхетна, висока місія поета — служіння народу, його духовне,   моральне  вдосконалювання  — залишається незатребуваної, непочутої: Рукою чистої й безвинної В поневолені бразды Кидав живлюще насіння — Але втратив я тільки час, Благі думки й праці…

У вірші «Пророк» А. С. Пушкін найбільше повно і яскраво виразив свої подання про ролі поезії в житті суспільства, про високий, болісно важкої, самовідданої й шляхетної місії поета. Автор використає сюжет біблійної легенди, у доторою посланник Бога серафим очищає вибраного з інших людини від скверни, що вразила мир, дає йому сили розкривати виразки суспільства й робити відплату, тому що серце народу огрубіло настільки, що не сприймає ні правду й добро, ні критику й глузування. Пушкіна використає у вірші тільки частина біблійного сюжету про чудесне перетворення людини в пророка. Ліричний герой, що жадає духовного очищення, бреде по життю як по похмурій пустелі, безглуздої, безцільної, не ос-.. вещенной ідеалами, і раптом у хвилину повної розгубленості, «на роздоріжжі», з’являється цілеспрямований, енергійний серафим, і життя перетвориться, опромінюється світлом розуміння істини:

Перстами легенями як сон Моїх зіниць торкнувся він: Отверзлися віщі зіниці, Як у переляканої орлиці. Обережні,   дбайливі   дотики ангела проте роблять дуже відчутні перетворення: органи сприйняття подорожанина здобувають виняткову  загостреність, чутливість, увесь світ входить через них у людину.

І все-таки загостреності сприйняття недостатньо, щоб подорожанина, що бреде в пошуках істини, перетворити в пророка. Серафим вириває в людини «і празднословный і лукавий» грішна мова, заміняючи його жалом мудрої змії. Але й цього виявилося мало: потрібно позбутися від серцевої чутливості, непевності, поблажливості, бути твердим і навіть жорстоким.

І він мені груди розсікли мечем, И серце трепетне вийняв, И угль, що палає вогнем, У груди отверстую водвинул. Щоб вести за собою людей, відкрити їм ока на недосконалість суспільного устрою й особисті пороки, необхідно позбутися  від жалості й помилкового жалю. Духовне очищення неможливо без страждань, тяжкої роботи над собою. Ноша поета-пророка важка подвійно:   усвідомлюючи пороки, недосконалість побратимів,  співчуваючи людям і люблячи їх,   йому необхідно  «дієсловом палити» їхнього серця, не піддаючись ніяким сумнівам.

11 Фев »

Твір на тему: Епопея «Володар Кілець»

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

На початку цього століття в Англії професор Оксфордского університету Джон Толкин випустив у світло книгу, не схожу на’ всі добутки англійської літератури того часу. Слідом за «Хоббитом» не сповільнило піти продовження. Епопея «Володар Кілець» зробила теперішній фурор. На перший погляд це просто казка, але її із задоволенням читають не тільки діти, але й дорослі. Найбільшим успіхом вона користується в молоді. І це не випадково: підлітки — уже не діти, ще не дорослі — найбільш ранимі при зіткненні з реальним життям. Вони швидко утомлюються від повсякденності, їм сутужніше розібратися, де правда, де неправда. А ця книга оповідає про споконвічну битву Добра й Зла, розділених чіткою границею. Мовою валлийских легенд, ірландських і ісландських саг розповідається про хоробрих воїнів, прекрасних фей, ельфів. І підліток, і дорослий знаходить у ній свою мрію, що залишилася з дитинства.

Книга складається із трьох літописів. У першій розповідається про те, як маленький, непомітний хоббит зважився покласти на себе непосильний тягар: знищити Кільце Всевладдя й тим самим урятувати всі Средиземье від панування Тьми. Ця готовність піти назустріч небезпеки самому, коли поруч є стільки доблесних лицарів, що виявили себе не в одному бої, підкуповує не тільки у Фродо, але й у його супутниках, що беззастережно пішли за другом. «Треба йти, а як же! Тільки із мною. Або і я піду, або ніхто не піде», — говорить своєму хазяїнові Сэм, натякаючи на те, що не відпустить його одного в таке небезпечне путешест-вие. Адже як говорить другий літопис, саму важку й небезпечну частину шляху їм довелося пройти вдвох, що мимоволі викликає повагу  до представників  маленького  й  смішного  народца  — хоббитов. Другий літопис також містить у собі докладне оповідання про зрадництво глави Білої Ради — Сарумана. Автор недвозначно заявляє, що перемога добра у світі й у людській душі залежить тільки від людини. Всі герої книги один за іншим відмовляються від Кільця, що могло б принести необмежену владу над миром кожному з них. Тільки Саруман і Еоромир піддаються спокусі, за що й розплачуються своєю загибеллю. Однак, на відміну від добре обміркованого зрадництва Сарумана, порив Боромира був хвилинний, і, умираючи, він говорить: «Я хотів відняти Кільце у Фродо. Я каюся. Це — розплата». Він розуміє, що необмежена влада погубила б його, зробила б злим, жорстоким і жадібним. У душі хороброго воїна добро перемогло зло.

Третій літопис розповідає про Велику Битву й, звичайно, має щасливий кінець: Кільце Всевладдя зникає в надрах Фатальної Гори, з лементом розсипається в порох Чорний Владар, і королева ельфів сплои своїх чарів валить його замок.

Перемога над Тьмою наповнює серце читача радістю, гордістю за героїв і, головне, бажанням творити добро вже тут, у нашому світі. Залучає в «Владарі Кілець» також якась недосказанность, властива старим сказанням, що залишає читачеві можливість додумати щось самому, дати волю уяві. Древні легенди, які розповідають герої один одному протягом всієї книги, знайшли живий відгук серед молоді. Багато хто з них покладені на музику, складені нові пісні на тему скандинавських міфів.

Книга знайшла безліч шанувальників не тільки в Англії, але й в усьому світі, у тому числі в Росія. Неймовірна популярність «Владаря Кілець» говорить про те, що відхід від сірості реального життя в мир добрих казок необхідний, щоб підтримувати в людях віру в добрі, світлі початки й допомогти знайти їх у самих собі.

11 Фев »

Цікавий добуток Ф. Грильпарцера «Прамати»

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Переді мною лежить досить цікавий добуток Ф. Грильпарцера «Прамати».  Мені дуже хочеться відзначити видавництво, випустившие цю чудову книгу. Дана книга із зібрання творів А. Блоку. Вона випущена літературним видавництвом «Художня літературна» в 1981 році. Обране мною добуток є драмою в п’ятьох частинах. Незважаючи на те що в драмі досить мало діючих осіб (це іноді позначається на змісті), вона читається на одному подиху. По суті своєї, добуток дуже глибоко проникає в душі, і читач теж переживає ті почуття, що й герої. Я непомітно підійшла до діючих осіб. Тепер про їх можна небагато розповісти.

У древньому замку живуть батько з дочкою: граф Зденко фон Боро-тин і Берта. Вони нащадки стародавнього багатого роду. Граф під кінець життя думає про майбутнє своєї дочки. Він заради її готовий пожертвувати всім, що в нього є. Берта ж повністю слухається свого батька. Серце її дуже добре. Здається, що вона своєю любов’ю готова охопити мир. Вона не зможе зрозуміти своє відношення до розбійників. Графиня те засуджує, то жалує їх. Берта ніяк не може зрозуміти, як можна вбивати ні в чому не винних людей.

Над родом графів фон Боротин тяжіє проклін. Його втіленням у драмі виступає Прамати. Прамати — це дух родоначальниці роду. Колись вона змінила своєму чоловікові й була їм убита. Знаряддя вбивства — кинджал. Він висить на стіні під її портретом. Прамати дуже схожа на Берту. Вона (Прамати) повинна бродити по замку доти, поки не вмре останній представник роду.

У Берти є наречений Яромир. Це дуже суперечливий і складний образ. Він разривается’между своєю коханою й розбійниками. Йому не призначено бути з Бертою, тому що вони рідні брат і сестра, але про це ніхто не знає, крім старого розбійника Болеслава.

Величезний вплив на читача робить гнітюча атмосфера замка і його околиць. У дрімоті неможливо розпізнати, де ніч, а де день. Мені здається, що в місці подій суцільна ніч, тому що вона в мене асоціюється із предвестьем лиха. Я б сказала, що причиною всіх лих є сам замок. Він своєю темрявою, своїм тиском і примарами доводить людей до божевілля. Для посилення гнітючого враження автор використає звичайні природні стихії. У дворі замка ураганний вітер, у самому будинку гуляє найсильніший протяг. Дуже велике значеннєве значення має й те, що Яромир убиває батька тим кинджалом, яким багато років тому його предок убив свою дружину. Кожний читач розуміє цей уривок по-своєму.

Драма ця написана в дусі романтизму, шиллеровским мовою. Так писали поети в Німеччині. Німецький романтизм найбільш сильний у світі. Недарма багато хто перекладали добутку цього періоду на свої мови. У Росії найбільш яскравим письменником-перекладачем є Василь Андрійович Жуковський. Тепер, майже через сто років, А. Блок довів, що має право стояти поруч із Жуковським. Нехай це й один переклад Блоку романтичного добутку, але це воістину великий переклад. Автор зумів повністю перекласти красу драми на російську мову. Мене цей добуток уразило своєю силою й оригінальністю. «Прамати» можна читати нескінченно й щораз знаходити щось нове. Її не можна віднести до добутків-одноденок, про які років через десять ніхто й не згадає.

Дуже цікаво охарактеризував сам А. Блок свій переклад. Поет поставив «Праматір» на одному рівні із творами Ґете, Шиллера й інших. За його словами, цей добуток до того хвилює душу, що «на чолі може з’явитися ще одна зморшка». Драма відбиває стан душі юного Грильпарцера, що вважає, що від долі не втекти. А. Блок писав про свій переклад: «Це — геніальна, застережлива трагедія — добуток не великої, але замисленої й змученої душі». У перекладі Блоку добуток був поставлений на сцені в 1908 році в Драматичному театрі Комиссаржевской, що сама через рік відігравала роль Берти в Москві.

Деякі можуть поцікавитися, чому я вирішила, що цю драму можна назвати сучасної. Є люди, які вважають, що якщо добуток написаний сто або двісті років тому, те його сучасним назвати не можна. Такі люди мислять досить однобоко. Зараз для нас актуальні добутки минулого сторіччя або ми їх просто читаємо. У наш час деякі люди цікавляться легендами про потойбічних істот. У цій драмі вони можуть багато знайти для себе цікавого: тінь жінки й примари. Для багатьох цікаво вивчати образи, шукати подібності й розходження між ними. Драма може сподобатися й підліткам, що захоплюється романтизмом. Зараз таких дуже багато. Їх завжди тягне на щось незвичайне, на те, над чим можна ще й помізкувати, а не тільки читати для розваги. Переклад буде цікавий ще й тим, хто впевнений у неминучості долі. У драмі ясно показано, як події розвиваються незмінно по «плані» і неминуче ведуть до того, що визначено долею героям. Тут людина, навіть його примара, не може протистояти своєму приреченню. Прамати намагається відгородити Яромира від смерті, але її ретельності марні, тому що герой однаково гине. І нарешті, драма «Прамати» є культурним пам’ятником, а пам’ятник не може бути застарілої, поки його пам’ятає хоч одна людина на землі.

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Один з останніх добутків, що я прочитав у вільне від занять час, був роман великого американського письменника Джека Лондона «Морський вовк». Раніше я вже був знаком із многими добутками цього автора. Мною були прочитані такі його романи, як «Заклик предків», «Біле ікло», «Смок Білями», а також велика кількість оповідань. Зараз, як мені здається, без Джека Лондона неможливо уявити собі літературу нашого сторіччя, а виходить, він сказав у літературі своє слово, над яким час виявився не владно. І це слово було почуто й сучасниками, і нащадками.

Як я пізніше довідався, Джек Лондон уважав себе соціалістом, але його позицію ніхто не назвав би послідовної. Він не уявляв собі всієї складності процесів, що розгортаються в суспільному житті. І поруч із книгами Маркса на його столі лежали твору Ницше, які він проковтував залпом, заворожений барвистими, романтичними пасажами, у яких німецький мислитель прославляв «бунтаря по природі», що кидає виклик в’ялому, анемічному, «плебейському» миру, де всевладний «стадний інстинкт юрби».

Але клондайкские враження Джека Лондона, адже письменник більшу частину свого життя провело на Алясці, не могли не розташувати його до такої філософії, і він марне намагався примирити її з фундаментальними положеннями наукового соціалізму.

Сліди цієї внутрішньої боротьби виразні в багатьох творах Джека Лондона, включаючи й один з його кращих романів «Морський вовк», написаний в 1904 році.

У цьому добутку розповідається про молоду інтелігентну людину Хэмфри Ван-Вейдене, що після аварії корабля, щоб добратися до материка, був змушений плисти на іншому кораблі в оточенні невихованого й вульгарного екіпажа.

Я думаю, що Джек Лондон вклав у цю книгу всю свою любов до морської стихії. Його пейзажі вражають читача майстерністю їхнього опису, а також правдивістю й пишнотою: *.,.атем часом шхуна «Примара», погойдуючись, поринаючи, піднімаючись на водяні вали, що рухаються, і скачуючись у вируючі прірви, прокладала собі шлях усе далі й далі — до самого серця Тихого океану. Я чув, як над морем бушує вітер. Його приглушене виття долітало й сюди».

Мені здається, що «Морський вовк» — роман дуже незвичайний, і незвичайність ця полягає в тім, що тут майже немає діалогів, а замість них автор через міркування героїв показує читачеві, які думки, переживання й «спори» живуть у їхніх душах: «Я придивлявся до людей, тим, що зібралися на палубі, — їх було двадцять чоловік. Моя цікавість була пробачно, тому що мені стояло, очевидно, не один тиждень, а бути може, і не один місяць провести разом із цими людьми в цьому малюсінькому плавучому мирке».

І хоча головним героєм роману є Хэмфри Ван-Вейден, я думаю, що більша увага автор тут приділяє іншому персонажу — капітанові шхуни «Примара». Вовк Ларсен — характер надзвичайно складний, по-своєму сильний і цільний, і такий персонаж личив драмі, а не сатиричному шаржу: «Біля люка расхаживал взад і вперед, сердито жуючи сигару, та сама людина, випадковому погляду якого я був зобов’язаний своїм порятунком.

Ростом він був, імовірно, п’яти футів і десяти дюймів, бути може, десяти з половиною, але не це кидалося мені насамперед в очі, — я відразу відчув його силу. Це була людина атлетичного додавання, із широкими плечима й грудьми, але я не назвав би його великоваговим. У ньому була якась жилава, пружна сила, і вона надавала цій величезній людині деяка подібність із горилою…»

Роман, я думаю, був початий блискуче. Але він «зламався» десь у середині. Ледь оповідач, Хэмфри Ван-Вейден, утік з «Примари», пустившись у шлюпці разом з поетесою Мод у ризиковане плавання, що завершилося на незаселеному острові, почалася дія зовсім іншої книги-робінзонади ‘закоханих, яким «і рай у курені». Джекові Лондону не змінило майстерність: морські пейзажі були всі так само чудові, пригодницька інтрига розгорталася як і раніше стрімко. Однак зник головне — філософський двобій, що Лондон вустами оповідача вів з Ларсеном на початку роману.

Як я довідався, за кілька днів до смерті Джек Лондон заніс у блокнот: «Морський вовк» розвінчує ницшеанскую філософію, а цього не помітили навіть соціалісти». Творчо письменник ще не був готовий вивести на сцену героя-соціаліста, Ларсену протистояв у романі ліберально настроєний інтелігент Ван-Вейден, і капітан «Примари» не раз і не два спростовував його умоглядні аргументи жорстокими істинами, почерпнутими із практичного життя,

І все-таки мені здалося, що ніколи ще Лондону не вдавалося «виліпити» настільки яскравий і непростий характер, як характер Ларсена в цій книзі: «Він міцно стояв на ногах, ступав твердо й упевнено. Усе було повно рішучості й здавалося проявом надлишкової, що б’є через край сили. Але ця зовнішня сила здавалася лише відгомоном іншої, ще більш грізної сили, що причаїлася й дрімала в ньому, але могла в будь-яку мить пробудитися подібно люті лева».

Всією будовою своєї філософії й всіх своїх учинків Ларсен намагається зруйнувати той ореол святості й недоторканності, яким у свідомості «прекраснодушних» інтелігентів начебто Хэмфри увінчане поняття «людське життя». З його погляду, «життя — це просто торжествуюче свинство», і Ларсен уміє знаходити аргументи в підтримку своєї ідеї.

Сила цих аргументів у тім, що поняття «життя» для Ларсена володіє не відверненим, а реальним, практичним змістом. Життя — це виснажлива боротьба за шматок хліба, безробіття, нетрі й безправ’я.

Ларсен ототожнює поняття «життя» з поняттям «буржуазна цивілізація», і після цього йому не так вуж важко довести її порочність. Аргументовано сперечатися з «вовком» могла би тільки людина, що розуміє «природу» суспільних відносин. У Хэмфри цього ні, і він змушений у всіх суперечках повторювати те саме: «…цінність життя в ній самої, і вона не терпить насильства над собою». Аргумент, звичайно, безперечний, але, незважаючи на це, Хэмфри непросто відбивати всі нові й нові доводи Ларсена, і він з жахом зауважує, що така вбивча логіка здатна поневолити і його.

Варварські порядки, заведені Ларсеном на шхуні, його жорстоке знущання над матросами, його безкрайній цинізм, за яких, я думаю, ховаються болісно пережита їм духовна спустошеність і самітність, — все це логічні наслідки исповедуемой капітаном «Примари» філософії «уседозволеності». Мені здається, що Вовк Ларсен — трагічний герой, тому що сама ця філософія з’явилася багато в чому природним результатом його зламаного життя. І, незважаючи на всі варварські вчинки, доконані цією людиною, мені щиро жаль його самого і його загублене життя.

У цілому ця книга зробила на мене величезне емоційне враження. Особливо надовго «залишиться» у моїй пам’яті капітан шхуни «Примара» — Вовк Ларсен. Я був просто уражений поводженням цього героя, що, незважаючи на всі перешкоди, залишився вірний своїм переконанням.

Взагалі роман «Морський вовк» добуток дуже непросте. Тільки лише після прочитання всієї книги я зрозумів, що автор тут торкається величезної кількості «вічних» проблем і споровши. Я думаю, що Джек Лондон був віднесений до класиків для юнацтва занадто поспішно. Він набагато складніше — художній талант письменника був без перебільшення щедрим, допомагаючи йому піднятися над всією епохою й ступнути до читача сьогоднішнього дня.

Учити справедливості й стійкості у випробуваннях — одне зі шляхетних завдань мистецтва. Цьому завданню й служили книги Джека Лондона, і в кожному, хто їх читав, залишається відблиск їхнього світла.

11 Фев »

Перший період творчого шляху Лондона

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Перший період творчого шляху Лондона — це дев’яності роки XIX століття, коли письменник виходить на дорогу великого мистецтва як автор оповідань про Аляску. У цих оповіданнях виразно намітилася тяга до героїчної теми, властива письменникові взагалі. На даному етапі подвиг представлявся Лондону насамперед вираженням незламної фізичної й духовної сили, природно властивої могутньої особистості, що затверджує себе в завзятій боротьбі й із силами природи, і з людьми. Однак пафос північних оповідань Лондона, що вражають своїми величними пейзажами, цільними характерами, відкритими ситуаціями, не в боротьбі за золото, а в боротьбі за людські душі: людина, совість якого не замерзає навіть тоді, коли термометр показує п’ятдесят градусів нижче нуля, — от справжній герой ранніх оповідань Джека Лондона. Високі закони дружби, чистої любові, самовідданості вознесенські письменником над грубої злочинної суматохбй збагачення, про яку він пише найчастіше з відразою. Але було б невірно бачити й гострих протиріч Лондона, що позначилися в його ранніх оповіданнях (сильний вплив філософії, що він усмоктував, пробираючись важким шляхом самоучки від одного модного авторитету до іншого, від Спенсера до Ницше, штовхало письменника в різні сторони).

Слідом за Спенсером Лондон був часом схильний уважати робітничий клас «дном людства», куди всіх невдах і «слабких» зіштовхують «сильні», шляхом «природного добору» життя, що пробилися до ключових позицій, до багатства й влади. Підкріплюючи цю точку зору філософією Ницше, письменник уважав, що мир — страшна й сутичка, що не припиняється, сильних зі слабкими, у якій обов’язково й завжди перемагає сильний. Треба тільки стати сильним, підім’яти під себе інших, тих, хто слабкіше, — уже така їхня доля. Захопленню подібними ідеями сприяло й вплив Киплинга (Лондон високо цінував майстерність цього письменника). Відзвуки подібних поглядів даються взнаки в такім оповіданні Лондона, як «Син Вовка». Його герой — безстрашний американець, що веде індійську дівчину з вігвама її батьків, перемагає индейцев у силу того, що він істота нібито «вищого порядку В оповіданні індіанці називаються «плем’ям Воронов». Звичайно, і ворон — сміливий мисливець і хижак, але куди ж йому до вовка! Так у символіці назв розкриваються «забобони» Лондона.

Однак герої кращих його добутків виявляються братами у хвилину лиха, вірними друзями в годину подвигу, ділять чесно й останню кірку, і жменя золотого піску, і смерть, що вони вміють зустріти безтрепетно. Корінь мужності героїв Лондона йдуть у народні подання про людську шляхетність, у народну етику. Вона воскреє для Лондона на дикій Півночі, де, як у древні часи, людина й природа зіштовхуються один на один у важкому, стомлюючому двобої.

Північні оповідання відбивають і еволюцію поглядів Лондона. Так, наприклад, всі отчетливее звучить у них осуд корисливості, всі определеннее проступає думка про те, що людина стає звіром не тільки в тих випадках, коли йому доводиться боротися за своє життя, але частіше, коли він осліплений блиском золота. У північних оповіданнях наростає й значення індійської теми. Якщо в ранніх оповіданнях індіанці — це клан «воронів», відтиснутих і пограбованих білими «вовками», то поступово в епопеї Лондона індіанці як би випрямлюються, їх шляхетні, цільні характери протистоять хижості й віроломству білих користолюбців. З нещасливців, що безмовно приймають свою трагічну долю, індіанці стають воїнами, що мужньо намагаються відстояти колишню волю або помститися білим прибульцям. Про це оповідає оповідання «Ліга старих». З’являються оповідання, цілком присвячені життя індіанців Півночі.

Останнім добутком ранньої творчості Лондона можна вважати роман «Морський вовк» (1904). Сам Лондон наполягав на тому, що за зовнішніми рисами пригодницької романтики в «Морському вовку» треба побачити ідейну сутність роману — боротьбу проти ніцшеанства, критикові того самого войовничого індивідуалізму, що був властивий молодому Лондону. Капітан Вульф Ларсен, «сильна людина» у ницшеанском розумінні цього слова, що встановив на своєму судні тиранічний режим, терпить повну моральну поразку, розплачуючись життям за свої вчинки, продиктовані ницшеанским презирством до інших людей, сліпою вірою в себе як у виняткову особистість.

Уже в ранніх своїх творах Лондон з’являється перед нами як фігура, що ится шляхи зображення людини. Багато чого можна пояснити у творчості письменників, прийняти на віру або, навпроти, відмовитися. Висновок надається зробити самому читачеві; мистецтво молодого Лондона таке, що читач повинен пройти до кінця по дорозі, тільки наміченої для нього автором.
Всезнайкин блог © 2009-2015