Уроки на украинском языке

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Яке століття називають «золотою добою» класичного роману? Відповідь: XIX століття.
2. Назвіть прізвища видатних французьких прозаїків -засновників жанру соціально-психологічного роману. Відповідь: Стен-даль, Бальзак, Флобер.
3. Назвіть основні напрями розвитку літератури XIX ст. Відповідь: Романтизм, реалізм, натуралізм.
4. Як називають великий епічний твір, що в ньому подано всебічну картину життя, де автор зосереджує свою увагу на духовному світі персонажів, їхніх переживаннях? Відповідь: Соціально-психологічний роман.

5. Назвіть одну з провідних тем французької прози XIX ст. Відповідь: Зіткнення неординарної особистості із законами суспільства або втрата ілюзій і т. ін.

6. Назвіть класиків російської соціально-психологічної прози. Відповідь: І. Гончаров, І. Тургенєв, Ф. Достоєвський, Л. Толс-тпой та інші.
7. Як Анрі Бейль Відповідь: Стендаль влучно висловився про себе? Відповідь: «Спостерігач людських характерів». Або: Що є характерною особливістю творчої манери Ґюстава Флобера? Відповідь: Принцип об’єктивізму.
8. Який роман Стендаля став не менш відомим, ніж роман письменника «Червоне і чорне»? Відповідь: «Пармський монастир». Або: Чому Ґюстава Флобера за роман «Пані Боварі» було притягнуто до суду? Відповідь: За образу суспільної моралі та релігії.
9. З якою метою О. де Бальзак вирішив створити епопею «Людська комедія»? Відповідь: Щоб показати життя всіх верств сучасного йому суспільства.

10. Що у перекладі означає ім’я Ґобсек? Відповідь: «Сухоглот», «живоглот».
11. Як характеризує себе і своїх приятелів лихвар Ґобсек? Відповідь: Повелителі доль. «Ми — повелителі ваших доль, мовчазні, нікому не відомі…»
12. Яка тема повісті Оноре де Бальзака «Ґобсек»? Відповідь: Згубний вплив золота, багатства на душу людини.

23 Фев »

Соціально-психологічний роман

Автор: Основной язык сайта | В категории: Переказ сюжету творів письменників
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (2голосов, средний: 3,50 out of 5)
Загрузка...

І. Який літературний жанр досяг свого найвищого розквіту у XIX столітті? Відповідь: Соціально-психологічний роман.
2. Назвіть класиків англійської соціально-психологічної прози. Відповідь: В. Теккерей, ПІ. Бронте, Ч. Діккенс та інші.
3. Що в перекладі означає слово «реалізм»? Відповідь: Від лат. «дійсний».
4. Як відомо, виділяють чотири основні ознаки Відповідь: принципи реалізму: прагнення до достовірності зображення; утвердження права художника висвітлювати всі сторони життя без будь-яких обмежень; розмаїтість художніх форм. Назвіть четверту ознаку. Відповідь: Зображення типових характерів у типових обставинах.
5. Виникнення і дослідження яких явищ в соціально-психологічній прозі можна вважати суто російськими? Відповідь: «Обломовщина», «нігілізм».
6. Кого з французьких літераторів вважають найяскравішим представником натуралізму? Відповідь: .Е. Золя.

7. Красою якої країни, її природою і мистецтвом майбутній письменник Анрі Бейль Відповідь: Стендаль захопився на все життя? Відповідь: Італії. Або: Хто для Ґюстава Флобера був єдиним літературним авторитетом? Відповідь: Оноре де Бальзак.
8. У якому ранзі Анрі Бейль Відповідь: Стендаль пройшов дорогами всієї Європи і став свідком Бородінської битви? Відповідь: Інтенданта війська Наполеона. Або: Назвіть романи, що їх написав Ґюстав Флобер. Відповідь: «Пані Боварі» ,»Саламбо»,»Виховання почуттів» та ін.

9. Хто з письменників XIXстоліття так писав про себе: «Головні події мого життя — мої твори»? Відповідь: Оноре де Бальзак.

10. Скільки творів, за задумом самого Бальзака, мало увійти до епопеї «Людська комедія»?Відповідь: Сто сорок чотири.
11. Хто з героїв повісті Бальзака так характеризує татуся Ґобсека: «…він найчесніша людина в усьому Парижі. В ньому співіснують двоє людей: скнара і філософ, створіння нице і створіння шляхетне»? Відповідь: Адвокат Дервіль.
12. Назвіть відомі вам твори, що в них змальовується влада грошей Відповідь: золота над людиною. Відповідь: І. Карпенко-Карий «Хазяїн», М. Гоголь «Мертві душ», Н. Готорн «Золото царя Мідаса» та інші.

21 Фев »

Про Йоганна Вольфґанґа Ґете

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 5,00 out of 5)
Загрузка...

1. Чому філософів, письменників, учених одного із століть в історії європейської культури називали просвітниками? Відповідь: Вважалося, що вони несли людям світло нової істини.
2. Який закон життя у добу Просвітництва вважали найвищим, найголовнішим? Відповідь: Закон Розуму.

3. Відомо, що XVIII століття називають культом книги. Створюючи і видаючи який твір, просвітники поставили перед собою завдання пояснити навколишній світ з позицій розуму? Відповідь: 28-томну французьку Енциклопедію.
4. Про Йоганна Вольфґанґа Ґете відомий український поет Василь Стус писав: «Великий гуманіст, він чи не найважливішою метою свого життя вважав боротьбу з темрявою» . Що> донині вражає знавців життєвого і творчого шляху Ґете? У чому поет бачив сенс свого життя? Відповідь: Ґете перемагав хвороби, серйозно займався самоосвітою. Сенс життя бачив у розвитку, удосконаленні всіх своїх духовних задатків.
5. Які три світи переплітаються у баладі Ґете «Вільшаний король»!Відповідь: Реальний, фантастичний і психологічний.

6. Що лягло в основу створення поеми «Фауст»? Відповідь: Старовинна німецька легенда, а також трагедія англійського драматурга, сучасника В. Шекспіра.
7. Скільки років пройшло між написанням першої і другої частин поеми «Фауст»? Відповідь: Двадцять років.
8. Чим відрізняються погляди на людину Бога і Мефісто-феля? Відповідь: за Прологом на небі. Яку угоду укладають між собою Мефістофель і Фауст? Відповідь: Бог вважає людину досконалою, Ме-фістофель — ницою і грішною. Мефістофель зобов’язується у всьому допомагати Фаустові, але коли Фауст досягне щастя, тоді він мусить померти і віддати душу Мефістофелю.

9. В образі Фауста втілено вищі духовні поривання людини. Що протиставляється їм в образі МефістофеляїВідповідь: Скепсис, цинізм.
10. Що означає поняття «драматична поема»? Відповідь: У такій
поемі повністю відсутня авторська мова, а зміст розкри
вається через монологи і репліки персонажів.

11. Які три основні науки Середньовіччя вивчає доктор Фауст? Чому він на початку твору хоче покінчити життя самогубством? Відповідь: Філософію, юриспруденцію і богослів’я. Дух Землі, що його викликав Фауст, не хоче розкрити Фаусту таємницю буття.
12. Розуміння якої істини приходить до Фауста у фіналі поеми? Відповідь: Свої помилки людина може спокутувати лише невтомною працею, боротьбою.
Лиш. той життя і волі гідний, Хто б’ється день у день за них.

21 Фев »

Література Просвітництва

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 5,00 out of 5)
Загрузка...

1. Яке століття називають добою Просвітництва? Назвіть представників літератури Просвітництва. Відповідь: XVIII ст. Даніель Дефо, Джонатан Свіфт, Йоганн Вольфґанґ Ґете, Генрі Філдінґ, Роберт Берне та інші.
2. Назвіть провідні засади Просвітництва. Відповідь: Віра в перетворювальну силу ідей Відповідь: «ідеї правлять світом», втілення в життя ідеалу «природної людини», проголошення «царства розуму».
3. За який твір Ф. Шиллер опинився на гауптвахті із забороною писати? Відповідь: За п’єсу «Розбійники».

4. Який твір молодого Ґете приніс авторові європейську славу і допоміг стати одним із лідерів літературного напряму «Буря і натиск Відповідь: навала»? Відповідь: «Страждання молодого Вертера».
5. Що лягло в основу задуму балади Ґете «Вільшаний король»? Скільки персонажів у творі? Відповідь: Донська легенда і німецька народна казка про вільхового короля. Три Відповідь: батько,син і король.
6. Назвіть жанр твору Й. В. Ґете «Фауст». З яких композиційних частин складається твір? Відповідь: Драматична поема. З Присвяти, Театрального вступу, Прологу на небі і двох частин.
7. Яким на початку твору постає перед нами доктор Фауст? Яку рису його характеру можна назвати головною? Відповідь: Розчарованим у своїй діяльності. Прагнення віднайти Відповідь: зрозуміти істину, самостійно дізнатися все про життя.
8. Продовжте відомий вислів Мефістофеля: «Я — тої сили часть…» Відповідь: «…що робить лиш. добро, бажаючи лиш злого…»
9. Як пояснював Відповідь: тлумачив образ Мефістофеля сам автор, Й. В. Ґете? Відповідь: Мефістофель — втілення духу заперечення.

10. У чому полягає новаторство Ґете у зображенні чорта Відповідь: Мефістофеля? Відповідь: Ґете наділив цей образ багатьма рисами звичайної людини, тобто життєвістю.
11. Чому душа Фауста і душа Маргарити, не дивлячись на скоєні героями гріхи, опиняються перед воротами раю? Відповідь: Ці душі отримали повне прощення.
12. Вічне протистояння яких сил втілюють у трагедії
«Фауст» образи Господа і Мефістофеля? Відповідь: Добра і зла.

21 Фев »

Література класицизму

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 5,00 out of 5)
Загрузка...

1. Назвіть відомих французьких митців доби класицизму. Відповідь: П. Корнель, Ж. Расін, Ж. Б. Мольер, Ж. Ларошфуко, Н. Пуссен та ін.
2. Що властиво стилю бароко у мистецтві, зокрема, в архітектурі? Відповідь: Сміливі контрасти, химерні, вигнуті, «хвилясті» форми, складність композиції, примхливість.
3. Чому класицисти наслідували традиції античних митців? Відповідь: Вважали античність взірцем.
4. Назвіть найвидатнішого французького теоретика класицизму та його знаменитий твір. Відповідь: Ніколя Буало, трактат «Поетичне мистецтво».
5. Назвіть основні мотиви лірики бароко. Відповідь: Пошуки сенсу буття, невідворотність долі, страх смерті та ін.

6. Відомо, що в культурі бароко світ знайшов своє відображення через поєднання різних суперечностей. Яких саме? Відповідь: Життя і смерті, добра і зла, світла і темряви, високого і низького, Бога і диявола.
7. Що зображували митці часів бароко, відтворюючи загадковість, містичність світу?Відповідь: Марення, сни, ілюзії.
8. На думку класицистів,у літературі повинен існувати чіткий розподіл на певні жанри Відповідь: стилі: високі, середні і низькі. Яка жанрова наповненість цих стилів? Відповідь: Високі: ода, трагедія, епопея, героїчна поема; середні: наукові твори, сатири, елегії; низькі: комедії, пісні, епіграми, листи в прозі.

9. З якими приємними «новинами» для пана Журдена
завітав до нього переодягнений Ков’єль? Відповідь: Сповістити, що
батько пана Журдена був шляхтичем і що син турецького
султана закохався в доньку пана Журдена.
10. Що означає слово «мамамуші»? Ким воно вигадане? Відповідь: Неіснуючий найпочесніший сан у цілому світі. Мольєром.
11. Хто з дійових осіб комедії «Міщанин-шляхтич», обманюючи пана Журдена, називає його своїм найліпшим другом, «людиною дуже шляхетною»? Відповідь: Дорант.
12. Що відбувається під час церемонії посвячення пана Журдена в «мамамуші»? Відповідь: Турки танцюють і б’ють пана Журдена, одягнувши на нього тюрбан.

21 Фев »

Література Барроко

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (1голосов, средний: 2,00 out of 5)
Загрузка...

1. Що є особливістю мистецтва XVII століття? На зміну якій добі воно прийшло? Відповідь: Наявність двох напрямів: бароко і класицизму. На зміну добі Відродження.
2. Де і коли класицизм як напрям досяг свого найвищого розвитку? Відповідь: У Франції, в XVII ст.
3. Що означає слово бароко в перекладі з португальської мови? Назвіть видатних представників мистецтва бароко. Відповідь: «Перлина незвичайної форми». Веласкес, Рубенс, Каравад-жо, Бах, Берніні, Кальдерон та ін.
4. Відомо, що митці доби Ренесансу звеличували, поетизували людину, а як зображували її у літературі XVII ст.?Відповідь: Намагалися проникнути у внутрішній світ людини, відобразити її душевну боротьбу.

5. Назвіть основні положення Відповідь: засади літератури класицизму, виголошені в трактаті Н. Буало «Поетичне мистецтво». Відповідь: Античність як зразок для наслідування; раціоналізм — основа класицизму, правило «трьох єдностей» у драмі; поділ літератури на високі, середні і низькі жанри та ін.
6. Назвіть характерні, визначальні риси мистецтва бароко. Відповідь: Динамізм, контраст, глобальність, пристрасність та ін.

7. Назвіть негативні риси характеру пана Журдена Відповідь: за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич». Чого пан Журден хотів би досягти найбільше? Відповідь: Пихатість, хвалькуватість, заздрість і т. д. Стати дворянином, аристократом.
8. Хто з дійових осіб комедії «Міщанин-шляхтич» викликає симпатію автора? Чому? Відповідь: Клеонт. Юнак не соромиться того, що і він, і його батьки — міщани.
9. Завдяки яким звертанням до пана Журдена учні кравця тричі легко виманюють у міщанина гроші? Відповідь: «Шляхетний пане», «ясновельможність», «Ваша світлосте».

10. Кому з дійових осіб комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» спала на думку ідея влаштувати для пана Журдена «маскарад» Відповідь: пастку? Відповідь: Ков’єлю, слузі Леонта.
11. Ким бачить у мріях пан Журден свою доньку? Відповідь: Маркізою.
12. Чому пані Журден не хотіла би для своєї доньки «нерівного шлюбу»? Відповідь: Такі шлюби, на думку пані Журден, завжди нещасливі.

1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Який суспільний лад існував у Середнівіки? Відповідь: Феодалізм.
2. Назвіть провідні жанри середньовічної літератури. Відповідь: Житія святих, хроніки Відповідь: літописи, героїчний епос, лицарський роман, серенади, пасторалі, поезія вагантів та ін.
3. Назвіть могутній чинник, що вплинув на розвиток середньовічної культури і літератури. Відповідь: Християнська релігія.

4. До якого жанру належить твір Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» і якою мовою він написаний? Відповідь: Ліро-епічна поема; італійською мовою.
5. Скільки, на думку Данте, його поема має тлумачень Відповідь: аспектів? Назвіть їх. Відповідь: Чотири. 1 — буквальний; 2 — алегоричний; 3 — моральний; 4 — філософський.
6. Який людський гріх, на думку Данте, є найтяжчим і тому душі терплять за нього муки в останньому Відповідь: дев’ятому колі пекла? Відповідь: Зрада.
7. Назвіть хронологічні межі доби Відродження. Відповідь: Кінець XIV — початок XVII ст.
8. Назвіть сюжетні лінії трагедії Вільяма Шекспіра «Гам-лет». Відповідь: Лінія Гамлета і лінія короля Клавдія.
9. Яку мету ставить перед собою Гамлет, дізнавшись про справжню причину смерті б&тька?Відповідь: Помститися за вбивство батька.

10. Чому Клавдій не дозволяє Гамлетові після похорону батька повернутися у Віттенберг? Відповідь: Боїться, що таким чином Гамлет скоріше і легше зможе викрити його.
11. Чому принц Гамлет не зважується так само підступно і жорстоко вбити Клавдія, як було вбито батька Гамлета? Відповідь: Гамлет — гуманіст, він розуміє, що смерть Клавдія не змінить зрадливого і недосконалого світу.
12. Чому образ Гамлета є трагічним? Відповідь: Гамлет, як носій ренесансних ідей, стоїть на боці добра, але він у силу своїх моральних переконань не може перейти до рішучих дій і покарати зло.

21 Фев »

Спадщина середньовічної літератури

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Яке століття стало початком відліку доби Середньовіччя? ХІV ст.
2. Що вважають найціннішою спадщиною середньовічної літератури? Відповідь: Епос.
3. Що складає основний сюжет твору Данте «Божественна комедія» і якою віршованою формою він написаний? Відповідь: Подорож героя загробним світом; терцинами Відповідь: тривіршем.

4. Яке завдання ставив перед собою Данте, коли писав «Божественну комедію»?Відповідь: Відвернути людей від гріха. Допомогти їм зрозуміти, що завдяки силі їхніх душ вони можуть змінити себе і світ на ліпше, тобто покаятися і спастися.
5. Назвіть, які грішники перебувають у перших п’яти колах пекла Відповідь: за твором Данте «Божественна комедія». Відповідь: 1— нехристияни, 2 — розпусники, 3 — ненажери, 4 — скупі, 5 — пихаті й заздрісні.
6. Як повівся автор, почувши від Паоло і Франчески їхню історію? Відповідь: Смертельний жаль охопив його, і він упав, наче мертвий.
7. Що покладено в основу сюжету трагедії В. Шекспіра «Гам-лет»? Відповідь: Середньовічну сагу Відповідь: розповідь про принца Амлета.
8. Яку назву отримав новий світогляд, що виник у добу Відродження? Назвіть титанів Відродження. Відповідь: Гуманізм. Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Ф. Петрарка, В. Шекспір та ін.

9. Як ви розумієте відомі слова Гамлета: «Бути чи не
бути?» Відповідь: Жити чи не жити. Боротися чи скоритися.
10. До кого, помираючи, Гамлет звертається зі словами: «Ти житимеш. Скажи про мене правду Невтаємниченим»? Відповідь: До Гораціо.
11. Що, на думку Полонія, стало причиною божевілля Гамлета? Відповідь: Кохання до Офелії.

12. Сформулюйте найголовніші питання, проблеми, що їх порушує Вільям Шекспір у трагедії «Ромео та Джульєтта». Відповідь: У чому сенс людського буття; чи можна перемогти зло; чому людина не може досягти щастя і гармонії і т. д.

21 Фев »

Антична література

Автор: Основной язык сайта | В категории: Шкільні твори з російської мови
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

1. Назвіть священні книги народів світу, вказуючи їх приналежність до певної релігії. Відповідь: Біблія — християнство; Коран — іслам; Веди — індуїзм; Авеста — зороастризм.
2. Назвіть складові Старого Заповіту. Відповідь: П’ятикнижжя. Історичні книги. Навчально-поетичні книги. Книги великих і малих пророків.
3. Що засуджується в історії Йосипа?Відповідь: Сімейна ворожнеча.
4. З яких частин складається поема «Одіссея»?Відповідь: І. Пошуки Одіссея його сином Телемахом. 2. Пригоди Одіссея.

5. Символом чого став образ Пенелопи, дружини Одіссея? Відповідь: Очікування, подружньої вірності.
6. Назвіть ознаки епічного стилю. Відповідь: Пластичність,постійні епітети, повтори, порівняння.
7. Що таке гекзаметр? Відповідь: Поширені в античній поезії шестистопний дактиль із паузою всередині віршованого рядка.

8. Який епітет часто вживається автором для характеристики Одіссея? Відповідь: Хитромудрий.
9. До якої хитрості вдалася Пенелопа, обдурюючи женихів? Відповідь: Удень вона ткала похоронне покривало, а вночі -розпускала його.

10. Назвіть хронологічні рамки «золотої доби» римської культури і літератури. Відповідь: І ст. до я. є. — І ст. н. є.
11. Кого Публій Верґілій Марон вважав своїм рятівником, посланцем Бога на землі? Відповідь: Імператора Октавіана Авґуста.
12. 3 яких двох частин складається поема Верґілія «Енеї»?Відповідь: Мандри Енея. 2. Війни в Італії.

II варіант

1. Назвіть імена авторів-євангелистів. Відповідь: Матей, Марко, Лука, Іван.
2. Назвіть складові Нового Заповіту. Відповідь: Чотириєвангелія. Дії святих апостолів. Послання апостола Павла. Соборні послання. Об’явлення Івана Богослова.

3. До чого закликає Ісус Христос у Нагірній проповіді? Відповідь: Чинити добро, не розголошуючи про це; молитися правдиво; прощати людям; не осуджувати їх; просити, шукати.
4. У якому столітті жив найславетніший поет Стародавньої Греції Гомер? Відповідь: У VIII ст. до н. є.
5. Хто розбиває кораблі Одіссея, коли той намагається повернутися додому? Відповідь: ‘Бог моря Посейдон.

6. Яким віршованим розміром написана поема «Іліада»? Відповідь: Гекзаметром.
7. З яким циклом міфів пов’язані поеми «Іліада» та «Одісея»? Відповідь: З Троянським.
8. Хто з німецьких учених розкопав руїни міста, що їх сучасна археологія вважає залишками Трої? Відповідь: Генріх Шліман.
9. Якими’ епітетами можна схарактеризувати образ Гек-
тора? Відповідь: Мужній, стриманий, лагідний.
10. Чому період правління Октавіана Авґуста називають «золотою добою» римської культури і літератури? Відповідь: Авґуст сприяв розвиткові літератури і мистецтв, зробивши їх частиною державної ідеології.
11. На могильній плиті якого античного поета викарбу-вано напис:
У Мантуї родився, Калабрією взятий. Спочиваю в Парте-нопеї. Оспівав пасовища, села, вождів… Відповідь: Верґілія.
12. Яка ідея поеми Верґілія «Енеїда»?Відповідь: Уславлення величі
Риму.

20 Фев »

Українське музичне мистецтво

Автор: Основной язык сайта | В категории: Переказ сюжету творів письменників
1 кол2 пара3 трояк4 хорошо5 отлично (Еще не оценили)
Загрузка...

Українське музичне мистецтво має в народній пісні такий же багатий ґрунт для свого розвитку, як українська література в народній поезії. Музична краса української пісні добре відома. Народна пісня має ніжні й задушевні мелодії. Вони виблискують фарбами теплого чарівного півдня, вони всі дихають розкішною чарівністю благодатного краю, де людина овіяна чарами природи. З іншого боку — це героїчна епопея минулих подій, де дають знати про себе ідеали народу; це його поетична історія, жива, яскрава, сповнена краси, істини й сили.

Микола Гоголь у своїй статті «Про малоросійські пісні» писав: «Пісня для Малоросії — все: і поезія, і історія, і батьківська могила… Важко визначити її характер одним словом: вона надзвичайно різноманітна. У багатьох піснях вона легка, граціозна, ледь торкається землі і, здається, пустує, грається звуками. Іноді звуки її набирають мужнього вигляду, стають сильними, могутніми, міцними. Інколи звуки її стають надзвичайно вільними, широкими, прагнуть охопити простір, вслухаючись у них, танцівник відчуває себе велетнем: душа його і все єство розкривається, розширюється до безмежності… Що ж до музики смутку, то вона ніде не чується так, як в українців; звуки її живуть, печуть, роздирають душі… За ними, цими звуками, можна здогадатися про минулі страждання, так ніби про минулу бурю з градом і грозовим дощем можна дізнатися по перлах-сльозах, що нанизують знизу до вершини освіжілі дерева…»

Пісенною творчістю не вичерпується поява музикальності українського народу. Ця національна його риса проявилася у високому значенні, якого набула в Україні церковна музика, — спочатку у формі культивування церковних хорів, а потім і в розвитку спеціальної композиції. У розвитку церковного співу Україна завжди йшла попереду Росії і була для неї джерелом удосконалення і готовою школою.

У другій половині XIX ст. з’явився український композитор, який, залишившись вірним своїй батьківщині, присвятив усі сили культивуванню національної музики. Це Микола Лисенко, який заслужив ім’я Кобзаря України у сфері музики так само, як Шевченко називається Кобзарем у галузі слова. Лисенко в значній частині своїх творів користувався народними піснями, в інших — дає високі зразки вільної творчості в народному дусі, у третіх — виявляє яскраву індивідуальність, яка водночас органічно зливається з добре вивченою ним українською народною творчістю, у четвертих — дає прекрасні зразки іноземних стилів. Фортепіанні твори його відзначаються різноманітністю й вишуканістю. Він створив ряд чудових романсів на слова Франка, Лесі Українки, Олеся та інших українських поетів.

Організація хорів і концертів по Україні була пов’язана, переважно, з особистою ініціативою Лисенка, який неодноразово влаштовував концерти і поза Києвом, здійснюючи з навченими ним любительськими хорами поїздки містами України.

Багатогранною музично-хоровою діяльністю займалися товариства «Боян» і «Просвіта». Українські оперні співаки Соломія Крушельницька і Пилип Мишуга здобули світову славу.

Музичне життя в Галичині завдяки іншим політичним умовам було дуже пожвавленим. Країна була вкрита мережею співочих товариств. У Львові існували спілки музичних товариств і багато музичних видавництв. Концерти влаштовувалися в найглухіших і найнезначніших містечках як місцевими силами, так і групами львівських музикантів і співаків.
Всезнайкин блог © 2009-2015